Georgianenglishrussian

სიხარულიძე ედიშერი

სიხარულიძე ედიშერი
ენდოკრინული ქირურგიის სამსახურის უფროსი

ტელეფონი: 2500 700; 599 76 93 74

ელ-ფოსტა: sikharulidze444@gmail.com; ed3002@mail.ru

დაბადებისთარიღი: 4.10.1971წ

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული, მეუღლე და ორი შვილი

განათლება

1978 – 1988 ----- ქ.ბათუმის 22 ე საშუალო სკოლა.

1990- 1996 ----- ქ. იაროსლავის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია(ისსა)

1997-1999 ----- კლინიკური ორდინატურა ზოგადი ქირურგია, ქირურგიულ სნეულებათა კათედრა ისსა

2004 ----- ქ. მოსკოვი ლაზერული მედიცინის კურსი. ლაზერული მედიცინის სახელმწიფო კვლევითი ცენტრი

2002 ----- დისერტაცია მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი მოსაპოვებლად

2006 ----- მედიცინის აკადემიური დოქტორი

სერთიფიკატები

სახელმწიფო სერტიფიკატი – ზოგადი ქირურგია; (საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო)

სახელმწიფო სერტიფიკატი – ენდოკრინული ქირურგია; (საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო)

სახელმწიფო სერტიფიკატი – ქირურგიული ონკოლოგია ; (საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო)

პროფესიული საქმიანობა

1999 ----- ქირურგიულ სნეულებათა კათედრაზე მთავარ ლაბორანტი.

2002 ----- ქ. იაროსლავის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია. ქირურგიულ სნეულებათა კათედრის ასისტენტ -პროფესორი (კონკურსის წესით არჩეული 5 წლის ვადით)

2004 ----- დღემდე თბილისი აკად.ნ. ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა, ქირურგი- ენდოკრინოლოგი

2006-2009 ----- გორის სამხედრო ჰოსპიტალი , ქირურგი- ენდოკრინოლოგი

2008 ----- დღემდე ქ.თბილისი“ ავერსის კლინიკა“ , ენდოკრინული ქირურგიული სამსახურის ხელმძღვანელი

2015 ----- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა, ქირურგი- ენდოკრინოლოგი

2017   --  საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დარგის ექსპერტი

სამეცნიერო ნაშრომები და პუბლიკაციები

1 Цитологичесская верификация заболеваний щитовидной железы. // Тез. 3 Всеросисс. Конф. «Актуальные вопросы эндокринологии» Пермь 2000 с 80-81 ( в сооавторстве с Александровым Ю.К. , Крюковой Н.А.)

2 Обаснование применения L- тироксина при малоинвазывных методах лечения «холодных» узлов щитовидной железы. // Сб. Пермь, 2000 с 80-82 ( в сооавторстве с Александровым Ю.К. , Могутовым М.С. , Крюковой Н.А.)

3. Экологические аспекты патологии эндокринной системы: решение ?... проблемы! // Сб. «Проблемы региональной экологии». Ярославль 2000 С 100-102 ( в сооавторстве с Александровым Ю.К.)

4. Малоинвазивные хирургические вмещательства при «холодных» узлов щитовидной железы. // Матер. IX Росс. Симпоз. по хир. эндокринологии. Челябинск 2000 с 22-27. 82 ( в сооавторстве с Александровым Ю.К. , Могутовым М.С. , Крюковой Н.А.)

5. Варианты регионального решения проблем йодног дефицита и эндемического зоба. // Учебн-методическое пособие для хирургов, эндокринологов, специалистов ультразвуковой диагностики. Ярославль, 2000, 40 с ( в соавторстве с Александровым Ю.К.,Черной Н. Л., Степановым И. О., Федоровым Е.И и др.)

6. Результаты исследования макро- и микроструктур щитовидной железы у условно здоровых жителей ярославского эндемического региона. // Материялы девятого (одиннадцатого) Российского симпозиума по хирургической эндокринологии. Челябинск, 2000, с 332-336. (в соавторстве с Пампутисом С.Н., Лопатниковой Е.Н.)

7.Стохастические эффекты профилактики эндокринной патологии в условиях техногенных нагрузокю // Тез. докл. 43-й науч. –практ. конф. врачей областной клинической больницы и ученых Ярославской государственной медицинской академии» Ярославль 2001, с 34-36 ( в соавторстве с Янавой М.Е., Александровым Ю.К)

8. Диагностические трудности при тиреоидите де Кервена. // Сб. «Актуальные вопросы клинической медицины и организации здравоохранения» Иваново 2001, с 314-315 ( в сооавторстве с Александровым Ю.К.)

9. Организация диагностики и лечения больных с «маленькимы» узламы щитовидной железы// Матер. 18-й научно- практической конференции. Ярославль, 2001 ( в сооавторстве с Александровым Ю.К. , Могутовым М.С. , Кудрявцевым Б.А., Агапитовым Ю.Н.)

10. Сравнительный анализ эффективности основных методик диагностики метастазов высокодифференцированного рака щитовидной железы в лимфатические узлы щеи. // Материялы двенадцатого (четырнадцатого) Российского симпозиума по хирургической эндокринологии с международным участием. Ярославль 2004 в сооавторстве с (Голдобином В.А., Александровым Ю.К )

11. Laser –induced interstitial thermotherapy of thyroid gland benign masses E. Sikharulidze //

VIII International Euroasian Congress of Surgeons and Gastroenterologists 2 -4 June 2005, Tbilisi, Georgia.

12 I. Meskhi ., E Sikharulidze ., N. Lomidze ., M. Mizandari . Effectiveness of percutaneous ethanol injection therapy in benign nodular and cystic thyroid diseases: 12-month follow –up experience // Georgian Medical News 2006 Vol. 140 - P. 7-9

13. ე. სიხარულიძე, ი. ალექსანდროვი, მ. მიზანდარი, ლ. ჯაფარიძე, ი.მესხი. წვრილნემსიანი ასპირაციული ბიოფსია ექოსკოპიის კონტროლის ქვეშ ფარისებრი ჯირკვლის კვანძოვანი წარმონაქმნების მორფოლოგიური სტრუქტურის ვერიფიკაციაში. აკადემიკოსი მამია კომახიძე, 100 // სამეცნ. შრომათა კრებული 2006

14. I Meskhi ., E. Sikharulidze ., K. Natmeladze . Percutaneous ethanol injection in combination with euthyrox suppressive therapy in the treatment of benign nodular goiter. // Georgian Medical News 2007 Vol. 146 - P. 11-13

15 I. Meskhi ., E. Sikharulidze. Evolution the effects of percutaneous ethanol injection on the volume of benign solitary solid cold thyroid nodules. // Georgian Medical News 2007 Vol. 152 - P. 7-10

16. Отдаленные результаты использования склеротерапии при узлах щитовидной железы с преобладанием кистозного компонента. // Материалы IV Всеросийского тиреоидо- логического конгресса. Москва 2007 сс 52-53 ( в сооавторстве с Александровым Ю.К. , Могутовым М.С. )

17. სიხარულიძე ე. მიზანდარი მ. ფარისბრი ჯირკვლის კვანძოვანი წარმონაქმნების მცირეინვაზიური პერკუტანული მკურნალობა. // საქართველოს მცირეინვაზიურ ქირურგთა ასოციაციის I კონგრესი 2008წ თბილისი. / შრომათა კრებული გვ. 70

18. E. Sikharulidze., M. Mizandari., I.Latsabidze., G.Rusidze. Minimally invasive combined treatment of benign solitary mixed cold thyroid nodules. // 13th annual conference European Society of Surgery 2009 Tbilisi, Georgia

2007წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ მედიცინის ფაკულტეტის სერთიფიკატი უპგ კურსი “იოდისა და მინერალების დეფიციტი- ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებისა და ოსტეოპოროზის განვითარების რისკ-ფაქტორი”

2012წ. ”ACIBADEM” Harvard Medical International სტამბული Prof. Mete Duren - ის ხელმძღვანელობით

2014წ. International Fellowship Program in the Department of Thyroid Surgery Seoul National University Hospital Prof. Yeo-Kyu Youn და Prof . Kyu Eun Lee-ის ხელმძღვანელობით

2004წ. პირველად საქართველოში განახორციელა ფარისებრი ჯირკვლის კვანძოვანი წარმოქმნის ასპირაციული ბიოფსია ექოსკოპიის კონტროლის ქვეშ ( პროფ. მ.მიზანდარი ).

პირველად ამიერკავკასიაში დანერგა ფარისებრი ჯირკვლის კვანძოვანი წარმონაქმნების და პარათირეოიდული ჯირკვლის მცირეინვაზიური ქირურგია . ფარისებრი ჯირკვლის კვანძოვანი წარმონაქმნების და პარათირეოიდული ჯირკვლების სკლეროდესტრუქცია და ლაზერული თერმოაბლაცია.

2007წ. პირველად საქართველოში პრეოპერაციულად განახორციელა ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მეტასტაზირებულად დაზიანებულ ლიმფურ კვანძებში თირეოგლობულინის განსაზღვრა.

პირველად ამიერკავკასიაში ინტრაოპერაციულად ფარისებრი და პარათირეოიდულ ჯირკვლებზე განახორციელა ნერვების (Nervus laryngeus recurrens , Sup. Laryngeal N. Ext. Br) მონიტორინგი MEDTRONIC-ის ფირმის NIM-Response 3.0 აპარატის გამოყენებით.

2015წ. პირველად ამიერკავკასიაში სეულის ნაციონალური უნივერსიტეტის პროფ. Kyu Eun Lee-სთან ერთად და შემდგომში დამოუკიდებლად განახორციელა ტრანსაქსიალური თირეოიდექტომია -ფარისებრი ჯირკვლის ამოკვეთა იღლიის ფოსოდან კისერზე განაკვეთის გარეშე

2016წ. პირველად პოსტსაბჭოთა სივრცეში ესენის უნივერსიტეტის (გერმანია) პროფ.Henning Dralle - სთან ერთად განახორციელეს ერთმომენტიანი ბილატერალური ლიმფოდისექცია. Henning Dralle არის ამ მეთოდის ავტორი. განხორციელდა ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მეტასტაზირებულად დაზიანებული ლიმფური კვანძების ერთმომენტად ამოკვეთა. მეთოდი საშუალებას იძლევა მინიმალური განაკვეთით თავიდან ავაცილოთ პაციენტს რამოდენიმე ოპერაცია.

პროფესიულისაზოგადოებები

საქართველოს ენდოკრინულ ქირურგთა ასოციაციის პრეზიდენტი

საქართველოს ექიმთა ასოციაცია - ექსპერტი (ქირურგი-ენდოკრინოლოგი)

უცხო ენები

რუსული, ინგლისური