Georgianenglishrussian

მირზიაშვილი მაკა

ელ-ფოსტა:  makamirziashvili@yahoo.com

ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური

სამუშაო გამოცდილება:

 • 1992 – 1994 წწ  თბილისის 74 - ე პოლიკლინიკა  - ექიმი- ნევროპათოლოგი
 • 1994 – 2001 წწ  თბილისის დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი - ექიმი-რეაბილიტოლოგი
 • 2006 – 2009 წწ ენდოკრინულ პათოლოგიათა ცენტრი - ექიმი-ფიზიოთერაპევტი
 • 2001 -  2007 წწ  თსსუ ალადაშვილის სახ. #1 საუნივერსიტეტო კლინიკა - ექიმი-ფიზიოთერაპევტი
 • 2007 წლიდან დღემდე თსსუ აფილირებული კლინიკური ბაზის - ავერსის კლინიკის ექიმი-ფიზიოთერაპევტი

განათლება:

 • 1983 – 1989 წწ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი წარჩინებით
 • 1989 – 1990 წწ თერაპიის ინსტიტუტი, ინტერნატურა შინაგან მედიცინაში
 • 1990 – 1991 წწ ნევროლოგიის ს/ს ინსტიტუტი, დიპლომისშემდგომი დახელოვნების კურსი ნევროლოგიაში
 • 1991 – 1992 წწ სეფსისის საწინააღმდეგო ცენტრი, დიპლომისშემდგომი დახელოვნების კურსი ლაზერთერაპიაში
 • 1993 - 2008 წწ უწყვეტი პროფესიული განვითარების კურსები ფიზიკურ თერაპიასა და რეაბილიტოლოგიაში

სერტიფიკატები:

 • 2001 წელი, სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდა ფიზიოთერაპიასა და რეაბილიტოლოგიაში
 • 1992 – 2015 წწ სამეცნიერო კონფერენციებში, კონგრესებში, ტრენინგებში (მათ შორის საერთაშორისო) მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატები

პედაგოგიური საქმიანობა:

 • 2004 – 2006 წწ თსსუ, კლინიკური ჩვევების ლაბორატორია, მოწვეული პედაგოგი
 • 2007 – 2010 წწ  -  IB  ევროკავკასიური უნივერსიტეტი, ფიზიკური მედიცინის ფაკულტეტის პროფესორი
 • 2009 წლიდან დღემდე - თსსუ სამედიცინო ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი

პროფესიული ასოციაციების წევრობა:

 • 2001 წლიდან დღემდე  - ფიზიოთერაპევტთა ეროვნული ასოციაციის წევრი
 • 2007 წლიდან დღემდე - ობეზიტოლოგთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრი
 • 2009  წლიდან დღემდე  -  საქართველოს ფარმაკოლოგთა საზოგადოების და ევროპის კლინიკურ ფარმაკოლოგთა და თერაპიის ასოციაციის (EACT) წევრი
 • 2017 წლიდან დღემდე - სამედიცინო მეცნირებათა საერთაშორისო საზოგადოების (SIOM)  წევრი

მონაწილეობა საგრანტო პროექტებში:

 • 2009 – 2011 წწ - შვეიცარიის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი, კონსულტანტი

 სამეცნიერო საქმიანობა:

34 სამეცნიერო ნაბეჭდი ნაშრომი, მათ შორის 2005=2015 წწ გამოქვეყნებული:

 1. Морфологические изменения сердечно-сосудистой системы при экспериментальной гипертензий вызванной ингибицией оксида азота в условиях воздействия лазерними лучами низкой частоты Georgian Medical News 2005. 11(128)November, 94-96 pages გ.ბურკაძე, რეფერირებადი
 2. Morphological Changes During a Lazer Irradiation of Low Frequency at Experimental Hypertension Coused by NO Inhibition  Annals of Biomedical Research and Education. 2005. Issue 3. July-September. 108-113 გ.ტურაშვილი,           რეფერირებადი
 3. დაბალი სიხშირის ლაზერის ეფექტის მორფოლოგიური  საფუძვლები ექსპერიმენტული ჰიპერტენზიის დროს         ნაბეჭდი სადისერტაციო ნაშრომი, 2006; 1-159 გვ.      
 4. Effect of Carvedilol, Methionine and their Combination on Functional and Morphological Changes in Liver in Acute Toxic Hepatitis       Аллергология и Иммунология,  2010 Том 11 №2,  106-108         ლ.გაბუნია, კ.ბაკურიძე, მ.გოგოლაური, შ.პეტრიაშვილი   
 5. Cessation of the Metabolic Disturbances Prograssing and Endothelial Disfunction in Patients with Ishemic Heart disease  Basic&Clinical Pharmacology&Toxicology, 2010, 107 (supl. 1.) page 371.   თ.კეზელი, ნ.გონგაძე, მ.ჭიპაშვილი, კ.ბაკურიძე          იმპაქტ-ფაქტორი 6.49
 6. ბისოპროლოლისა და პროპრანოლოლის ცენტრალური მამოდულირებელი ზეგავლენა სისხლის მიმოქცევის ჰომეოსტატურ რეგულაციასა და არითმიების მიმდინარეობაზე მიოკარდიუმის ექსპერიმენტული მწვავე იშემიის პირობებში.    ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, 2012, #2, 96-101 გვ. ნ.გონგაძე, ლ.გაბუნია, მ.გოგოლაური,     რეფერირებადი ფილტვის და საშვილოსნოს ყელის ბრტყელუჯრედოვანი სიმსივნეების უჯრედული კულტურების სპეციფიკური „ენდოკრინული“ აქტივობის შესწავლა. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, 2012, #4, 78-80 გვ. ა.თავართქილაძე, დ. კასრაძე, ზ.ავალიანი      რეფერირებადი
 7. ალისკირენი - ჰიპერტენზიის მკურნალობის ახალი ერა  ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები. მეორე სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2013, 35-37 გვ.         ნ,გონგაძე, ლ.გაბუნია, მ.გოგოლაური, ა.არჩვაძე     
 8. Therapeutic Targets for Prevention and Treatment the Progression of Dilated Cardiomiopathy   ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, 2013, #4, 31-35 გვ.     ნ.გონგაძე, თ. კეზელი, თ.მახარაძე, დ. აბულაშვილი, მ. გოგოლაური          რეფერირებადი
 9. New Aspects of Tolerance to Nitrates         თსსუ სამეცნიერო შრომათა კრებული, 2013 წ. XLVII, 43-44 გვ. ნ.გონგაძე, ნ.გორგასლიძე, თ. მახარაძე, დ. აბულაშვილი    

10. Effect of Calcitonin Gene-related Peptide Antagonist on the Mortality by Nitrate Induced Tolerance Rats with Acute Myocardial Infarction     EPMA – World Congress, 2013, Meeting Abstracts    თ.კეზელი, თ.რუხაძე, ნ.გონგაძე, ჯ.სუკოიანი,ნ.დოლიძე,მ.ჭიპაშვილი

11.  PP094-Targets of Therapy of Patients with Congestive Heart Failure Caused by Ishemic Heart Desease and Diabetes Clinical Therapeutics, 2013, Volume 35, issue 8, 46-47 pages, ი.მეგრელაძე, ნ.გონგაძე, თ.კეზელი, კ.კაკაბაძე, ზ.ჩაფიჩაძე, ჯ.საკოიანი იმპაქტ-ფაქტორი 2.586

12. EACPT-0014-Effect of Combination of NAD and INOSINE – Containing Drug on Haemodinamic Indices, Baroreflex, Sensitivity, Suympathetic Nerve Activity, and Endothelin-1 Production in Nitrate Tolerance Rats Clinical Therapeutics, 2014, Volume 36, 46-47 pages, ს.ჯიბუტი, ნ.გონგაძე, თ.კეზელი, ჯ.საკოიანი, ზ.ჩაფიჩაძე, ნ.დოლიძე, მ.ჭიპაშვილი     იმპაქტ-ფაქტორი 2,586

13. Inhibition of Acute Vascular Inflammation by Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD) – Containing Drug in Early Form of Atherosclerosis in Experiments           EACPT Congress Materials – Abstracts, 2015 ნ.გონგაძე, თ.კეზელი, ჯ.საკოიანი, ზ.ჩაფიჩაძე, ნ.დოლიძე, ს.ჯიბუტი, მ.ჭიპაშვილი, ა.ისაკაძე, თ.მახარაძე იმპაქტ-ფაქტორი 3,971

14. ანტიჰიპერტენზიული სასუალებების კომბინირებული გამოყენების მექანიზმები და ეფექტები   ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, 2015, #1, 15-20 გვ.         ნ.გონგაძე, ლ.გაბუნია, მ.გოგოლაური, ა.არჩვაძე          რეფერირებადი

15. Inhibition of Acute Vascular Inflammation By Nicotinamide Adenine Dinucleotide (Nad)-Containing Drug In Early Form Of Atherosclerosis In Experiments Clinical Therapeutics (The international peer-reviewed journal of drug therapy) August 2015, Volume 37, Issue 8, e66–e67    N. Gongadze  T. Kezeli G. Sukoyan Z. Chapichadze N. Dolidze S. Jibuti M. Mirziashvili1 M. Chipashvili A. Isakadze T. Makharadze იმპაქტ-ფაქტორი  https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2015.05.200

16. Deterioration in Hemodynamics Reaction, Baroreflex Sensitivity, Sympathetic Nerve Activity and Redox State of thoracic Aorta in the Experimental Model of Nitrate Tolerance and Its Pharmacological Correction   Pharmacology & Pharmacy 2016,7, 81-88.      Nikoloz V. Gongadze, Tamar D.Kezereli, Galina V. Sokoyan, Zaza Chapichadze, Nino M. Dolidze, Makrine Mirziashvili, Mariam Chipashvili.          იმპაქტ-ფაქტორი

10.4236/pp.2016.71011

17. Effect of calcitonin gene-related peptide antagonist on the cardiovascular events, mortality, and prostaglandin E2 production by nitrate-induced tolerant rats with acute myocardial infarction.

18. The EPMA Journal 2016; 7:6. Kezeli T, Rukhadze T, Gongadze N, Sukoyan G, Dolidze N, Chipashvili M, Mirziashvili M. იმპაქტ-ფაქტორი 10.1186/s13167-016-0055-5.

19. Circadian Alternation of Plasma Calcitonin Gene-Related Peptide, Endothelin-1 and Hemodynamic Parameters in Normotensive and Hypertensive Rats ნაშრომთა კრებული  “European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics” 2017  N.V.Gongadze, T.D. Kezeli, Z.V. Chapichadze, M.V.Okujava, G.V. Sukoyan, N.M. Dolidze, M.K. Chipashvili, M.G. Mirziashvili       

20. თვალის ფუნქციური მდგომარეობის შესწავლა ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტებში. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, 2018, #1, გვ 29-33 ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, 2018, #1, 29-33 გვ.     ე.მირზიაშვილი, ნ,ჭუმბურიძე, ზ.ავალიანი, ს.მარდალეიშვილთ.ავალიანი      რეფერირებადი

21. წამლების ურთიერთქმედება საკვებ დანამატებთან და საკვებ პროდუქტებში შემავალ აქტიურ ინგრედიენტებთან     ნაშრომთა კრებული „ ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“   ნ. გონგაძე, ლ. გაბუნია, მ. გვიშიანი,. მ. მირზიაშვილი, თ. მახარაძე        

22. The Role of Neuropeptide “Y” in the Development of Cardiovascular Diseases          საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე 2019 ტ.45 N 1-2        Nikoloz Gongadze, Tamar Kezeri, Makrine Mirziashvili, Teimuraz Makharadze         რეფერირებადი

23. Diurnal Variability of Endothelial Function in Cardiovascular Diseaseექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, 2019, 9-15 N. Gongadze, L.Gabunia, M. gvishiani, M. Makharadze, M. Mirziashvili. რეფერირებადი

24. ტუბ-საწინააღმდეგო მკურნალობასთან დაკავშირებული ოფთალმოლოგიური გვერდითი მოვლენები ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, 2019, 34-43         ე. მირზიაშვილი, ნ. ჭუმბურიძე-არეშიძე, ზ.ავალიანი, ს. მარდალეიშვილი, თ. ავალიანი, მ.მირზიაშვილი.           რეფერირებადი

2005 წლიდან  დღემდე _ თსსუ იუნესკოს კათედრა (მკვლევარი)

2006 წელი - მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი

სერვისები