Georgianenglishrussian

ყურაშვილი გივი

ყურაშვილი გივი
თერაპევტი

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული, უკრაინული, პოლონური

განათლება/ კვალიფიკაცია:

 • 2018 რეზიდენტურის მოკლე კურსი კარდიოლოგიაში, თბილისი
 • 2007 - 2013 საერთაშორისო კონფერენციები – „თანამედროვე მეცნირების აქტუალური საკითხები“, გორი
 • 2012 კონფერენცია „Global Healing Modern Medicine for The Developing World“, თბილისი
 • 2007 კარდიოლოგთა კონფერენცია-„გულის ქრონიკული უკმარისობა“, თბილისი 
 • 2006 უწყვეტი სამედიცინო განათლების დასწრებული პროგრამით: „გულის უკმარისობის თანამედროვე მკურნალობის პრინციპები: სრული ნეირო-ჰუმორალური ბლოკადის კონცეპცია“, თბილისი 
 • 2004 International Society of Homotoxicology, Society of Biological Medicine and Homotoxicology of Georgia, 8th scientific-practical symposium „New Possibilities of Biological Medicine in Treatment of Chronic Ailments“, თბილისიუწყვეტი სამედიცინო განათლების დასწრებული პროგრამა: “ღვიძლის დაზიანების ტოკსიკო-სინდრომი მწვავე მოწამვლებისას”, თბილისი;  მე-8 სამეცნიერო-პრაქტიკული სიმპოზიუმი “ბიოლოგიური მედიცინის ახალი შესაძლებლობები ქრონიკული დაავადებების მკურნალობისას”, თბილისი
 • 2003 კონფერენცია “გასტროენტეროლოგიისა და ჰეპატოლოგიის თანამედროვე პრობლემები”, თბილისი 

კონფერენცია “თანამედროვე ასპექტები კარდიალური არითმიების კვლევაში: პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა”, თბილისი
საქართველოს ექიმთა კონგრესი “საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვა საუკუნეთა მიჯნაზე, რეალობა და პერსპექტივები”, თბილისი

 • 2002 სოციალურ-ეკონომიკურ ინსტიტუტთან არსებული კომპიუტერული სრული კურსი, თბილისი
 • 2002-პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, “მედიცინა კლასიკურ საუნივერსიტეტო განათლებაში”, ბათუმი
 • 2002-კონფერენცია “პოსტინფარქტული პერიოდის მართვა – რეაბილიტაცია და მეორეული პროფილაქტიკა”, თბილისი 
 • 2000 - 2001 ინტერაქტიული დისტანციური სამედიცინო სწავლება – Partnership for Peace Information Management System International Medical Programs”, “Distance Medical Education”, თბილისი Course II – Tuberculosis Program Course IV – Radiation Safety Program
 • 1989 რეფლექსოთერაპია, ნ.ი. პიროგოვის სახელობის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის კვალიფიკაციის ამაღლების ფაკულტეტი, ვინიცა, უკრაინა
 • 1987 კვლევითი მონაცემების მათემატიკური დამუშავების მეთოდები, კიევის ექიმთა დახელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტი, კიევი, უკრაინა 
 • 1971 - 1977 მკურნალი ექიმი, ნ.ი. პიროგოვის სახელობის სახელმწფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტი, ვინიცა, უკრაინა 

სამუშაო გამოცდილება

 • 2007 წლიდან შ.პ.ს. “ ავერსის კლინიკა”, მარნეული ექიმი თერაპევტი , ოჯახის ექიმი
 • 2006-2014 პროფესორი, სუხიშვილის უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ფაკულტეტი, გორი ლექციები და სემინარები , საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი
 • 1998- 2006 დოცენტი, მედიცინის ფაკულტეტის შინაგანი მედიცინის კათედრა, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი  ლექციები , სემინარები , პრაქტიკული მეცადინეობები , კლინიკური კონსულტაციები
 • 1990-1998 უფროსი ლაბორანტი, შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკის კათედრია, ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი, თბილისი პალატის ექიმი , პრაქტიკული მეცადინეობები , მორიგეობა
 • 1990 ექიმი თერაპევტ-აკუპუნქტურისტი, ქ. თბილისის სამკურნალოდიაგნოსტიკური კოოპერატივი “კარდიოლოგი”, თბილისი 
 • 1981-1990 უფროსი მეცნიერ-მუშაკი, უმცროსი მეცნიერ-მუშაკი, უფროსი ლაბორანტი, ნ.ი. პიროგოვის სახელობის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის პრობლემური ლაბორატორია, ვინიცა, უკრაინა 
 • 1979-1981 ექიმი-ორდინატორი, ქუთაისის ავტოქარხნის სანატორიუმპროფილაქტორიუმი, ქუთაისი სტაციონარში ორდინატორის სამუშაო , მორიგეობა
 • 1978-1979 ექიმი-სპეციალისტი, თერაპიული განყოფილება, სამხედრო ჰოსპიტალი ს/ნ #63768, ქუთაისი  სტაციონარში პალატის ექიმი ორდინატორი , მორიგეობა
 • 1977-1978 ექიმი-ინტერნი, რ/გზის კლინიკური საავადმყოფო #4, ულან-უდე, რუსეთი

 წოდება, ხარისხი და გამოქვეყნებული შრომები 

 • სამეცნიერო ხარისხი მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი - 1987 წ. დიპლომი: МД #028031, კიევი, უკრაინა
 • სამეცნიერო წოდება დოცენტი (ასოცირებული პროფესორი) – 1999 წ. ატესტატი: გა #0000032, თბილისი
 • დაბეჭილი ნაშრომები 98 (რეგიონალური, რესპუბლიკური, საერთაშორისო)
 • მეთოდური რეკომენდაციები 4
 • პატენტები და გამოგონებები 4 (#12017147 А, #1627880 А1, #1388936 А1, #15899304 А1)
 • რაც. წინადადებები 78, დანერგვა: 78; რესპუბლიკური დონის დანერგვა (უკრაინა): 1
 • ჯილდოები საკავშირო მინისტრთა საბჭოს სახელმწიფო კომიტეტის “გამოგონებებისა და აღმოჩენების” მიერ გაცემული სამკერდო ნიშანი – ”Изобретатель СССР”, გამოგონებისთვის #1201714 დანერგვისთვის, (#14, 1988.01.14)
 • გამოცხადებული მადლობები 1986 წ. (ორჯერ); 1988 წ., საკავშირო სამეცნიერო ყრილობებში და სიმპოზიუმების ორგკომიტეტებში აქტიური მონაწილეობისთვის
 • ფულადი პრემიები 1981 წ., 1984 წ., 1985 წ., 1986 წ., კვლევითი სამუშაოების წარმატებით დასრულებისთვის და რაციონალიზატორული წინადადების დანერგვისთვის
 • 2008 წ. ავერსის კლინიკის ჟურნალ “საექიმო პრაქტიკისs“ კონკურსში გამარჯვებისათვის
 • 2011 წ. ავერსის კლინიკის გამარჯვებული ნომინაციაში “ყველაზე სრულყოფილი ისტორიის ავტორი”
 • ლიცენზიები სახელმწიფო სერტიფიკატი – “შინაგანი მედიცინა”, #01761

წაკითხული სალექციო კურსები 

 • 1998 - 2014, სუხიშვილის უნივერსიტეტი, ჯანდაცვის ფაკულტეტი, გორი ფარმაკოლოგია და ფარმაკოთერაპია  კლინიკური ფარმაკოლოგია  ზოგადი თერაპიის კურსიპირველადი დახმარების კურსი  ტოქსიკოლოგიის კურსი 
 • 1998 - 2006, ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამედიცინო ფაკულტეტი, თბილისი შინაგან დაავადებათა პროპადევტიკა  საფაკულტეტო თერაპია  ჰოსპიტალური თერაპია  კლინიკური თერაპია სპორტული კარდიოლოგიის საფუძვლები რეფლექსოთერაპია (აურიკულოთერაპია)

 მონაწილეობა კოფერნეციებში, ექსპერიმენტებში, ექსპედიციებში და სხვა 

 • 2012 Global Healing Modern Medidine for The Developing World, თბილისი
 • 2007 საქართველოს კარდიოლოგთა კონფერენცია –“გულის ქრონიკული უკმარისობა”, თბილისი
 • 2001-2006 ივ .ჯავახიშვილი სახელობის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის პროფკავშირის თავჯდომარე, თბილისი
 • 2005 მე-8 სამეცნიერო-პრაქტიკული სიმპოზიუმი –“ბიოლოგიური მედიცინის ახალი შესაძლებლობები ქრონიკული დაავადებების მკურნალობისას”, თბილისი გულის უკმარისობის თანამედროვე მკურნალობის პრინციპები, თბილისი 
 • 2004 საქართველოს კარდიოლოგთა კონფერენცია- “ თანამედროვე ასპექტები კარდიული არითმიების კვლევაში”, თბილისი
 • 2004 წლიდან საქართველოს თერაპევთა ასოციაციის წევრი 
 • 2003 საქართველოს ექიმთა კონგრესი –“ საქართველოს ჯამრთელობის დაცვა საუკუნეთა მიჯნაზე, რეალობა და პერსპექტივები”, თბილისი
 • 2002 “მედიცინა კლასიკურ საუნივერსიტეტო განათლებაში”, საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, ბათუმი 
 • 2001 საქართველოს ომის ვეტერანთა საერთაშორისო კლინიკური ჰოსპიტლის 55-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, თბილისი
 • 1995 “მედიცინის აქტუალური საკითხები”, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკის კათედრის დაარსების 75-წლისადმი, თბილისი 
 • 1995 წლიდან მოქალაქეების მასობრივი გასინჯვები საქართველოს რეგიონებში: ახალციხე, სიღნაღი, ოზურგეთი, გორი, ცხინვალი, კოდა, მარნეული და სხვ. 
 • 1999 1 Кавказский Симпозиум по Медико-Биологическим Наукам, თბილისი  “გერონტოლოგიისა და გერიატრიის აქტუალური საკითხები”, III რესპუბლიკური კონფერენცია, თბილისი 
 • 1998 მედიცინისა და ბიოლოგიის აქტუალური საკითხები”, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი ქალაქის პირველი კლინიკური საავადმყოფოს დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი, თბილისი
 • 1983-1990 საკავშირო სამეცნიერო მედიკო-ტექნიკური საზოგადოების წევრი
 • 1988 საქართველოს აკუპუნქტურისტთა ასოციაციის წევრი