Georgianenglishrussian

ბალიაშვილი ვლადიმერი

E-mail: ladobali@hotmail.com

ენები: ინგლისური, რუსული, გერმანული.

განათლება:

 • 1995-2002 წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი, ზოგადი პროფილის ექიმი – მკურნალი.
 • 2002-2004. სტუდენტთა და განათლების მუშაკთა სამკურნალო-პროფილაქტიკური ცენტრი,  უმცროსი ექიმი-ოფთალმოლოგი.
 • 2004-2007 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის თვალის სნეულებათა კათედრის   დოქტორანტი, სპეციალობით “თვალის სნეულებანი”.
 • 10.12.2007 წ. – დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებელი დისერტაცია _ “თვალის წვეთები _ ”დავიკოლის” ფარმაკოკინეტიკის, ანტიოქსიდანტური და ზოგადტოქსიური თვისებების ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები”

სამუშაოგამოცდილება:

 • 2008-2011 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  ა. ალადაშვილის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკის თვალის სნეულებათა დეპარტამენტის ოფთალმოლოგი.
 • 2009 წლიდან შპს “ავერსის კლინიკის” ოფთალმოლოგი. 
 • სერთიფიკატები კვალიფიკაცია ტრენინგები საზოგადოების ასოციაცის საბჭოს წევრობა:
 • ღია სამედიცინო ინსტიტუტისა და ამერიკულ ავსტრიული ფონდის (OMI/AAF) “ფელოუშიპის” პროგრამით გათვალისწინებული სემინარი ოფთალმოლოგიაში - 11-19 აპრილი (2009 წ.), ზალცბურგი, ავსტრია.
 • ამერიკულ ავსტრიული ფონდის “ფელოუშიპი” ვენის ჰითცინგის კლინიკის ოფთალმოლოგიურ დეპარტამენტში, პროგრამის დასახელება “კატარაქტის ქირურგია და კერატოპლასტიკა”, 30.11.2009 – 18.12.2009, ვენა, ავსტრია.
 • ვენის კლინიკური კვლევების სკოლის სემინარი “როგორ ვაწარმოოთ კლინიკური კვლევები”, 15.12.2009, ვენა, ავსტრია.
 • ამერიკულ ავსტრიული ფონდის “ფელოუშიპი” ვენის სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკის ოფთალმოლოგიურ დეპარტამენტში, პროგრამის დასახელება “ფერადი გარსის სრული რეკონსტრუქცია და კერატოპლასტიკა”, 06.06.2011 – 01.07.2011, ვენა, ავსტრია.
 • ვენის კლინიკური კვლევების სკოლის სემინარი “კლინიკური კვლევები”, 20.06.2011, ვენა, ავსტრია.
 • ვენის კლინიკური კვლევების სკოლის კურსი “კლინიკური კვლევები”, 21.06-22.06.2011, ვენა, ავსტრია.
 • International Council of Ophthalmology (ICO) ფელოუშიფი 
 • პროგრამით – კატარაქტის ქირურგია სუბსპეციალობით 
 • ფაკოემულსიფიკაცია. (12.06-15.09.2013).   Raghudeep Eye
 • Hospital, აჰმედაბადი, ინდოეთი.
 • საქართველოს ოფთალმოლოგთა საზოგადოების წევრი.

გრანტები, პროექტებისამეცნიეროკონფერენციებში მონაწილეობა:

 • გრანტი: საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2006-2008 წ. პროექტის დასახელება: ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების გამოყენებით თვალის ფსკერის პათოლოგიების სამკურნალო ბუნებრივ ფენოლურ ნაერთთა პროლონგირებული მიწოდების ახალი წამალთ ფორმების შემუშავება.
 • გამოგონება (თანაავტორი): “ქაფისებრი კომპოზიციის გამოყენება თვალის ევისცერაციის შემდეგ ღრუს შესავსებად” (P 4409). პატენტფლობელები და ავტორები: დ. შენგელია, ნ. კარანაძე, ქ. ტყებუჩავა, ვ. ბალიაშვილი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი – საქპატენტი. ძალაშია 2006 10. 26 – დან. 
 • სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს ფილატოვის დაბადების  130 წლისთავისადმი. 2005 ოდესა, უკრაინა.
 • აზერბაიჯანის ახალგაზრდა ოფთალმოლოგთა I შეკრება თემა_ “ანტიოქსიდანტური თვალის წვეთების “დავიკოლის” ექსპერიმენტული კვლევა”, 2007 წ. ბაქო, აზერბაიჯანი. 
 • ღია სამედიცინო ინსტიტუტისა და ამერიკულ ავსტრიული ფონდის (OMI/AAF) “ფელოუშიპის” პროგრამით გათვალისწინებული სემინარი ოფთალმოლოგიაში - 11-19 აპრილი (2009 წ.), ზალცბურგი, ავსტრია.
 • თბილისის საერთაშორისო ოფთალომოლოგიური კონფერენცია, 27.11.2010, თბილისი, საქართველო.
 • გუჯარათის (ინდოეთი) ოფთალმოლოგთა საზოგადოების ტრეინინგი გლაუკომის აქტუალური საკითხებისადმი მიძღვნილი. 17/06/2013 აჰმედაბადი, ინდოეთი.
 • Eye Research Center and Retina Foundation  სიმპოზიუმი მიძღვნილი რქოვანასა და რეფრაქციული ქირურგიისადმი "Corneologue - A  Kerato & Refractive Symposium ". 31/08/203–01/09/2013 აჰმედაბადი, ინდოეთი.
 • საქართველოს ოფთალმოლოგთა საზოგადოებისა და ევროპის ოფთალმოლოგთა საზოგადოების გაერთიანებული ყრილობა. 26-28/09,2014, თბილისი, საქართველო.

პუბლიკაციები:

 1. “მხედველობის ნერვის გლაუკომატოზური ატროფიის მკურნალობა” ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, დ. შენგელია, ნ. კარანაძე, მ. ჩიქოვანი, თ. გაბაშვილი, ვ. ბალიაშვილი, მ. ჭავჭანიძე. 2005/ #1 (20), გვ- 44-47.
 2. “მელიტირებული სკლერის ჰისტომორფოლოგიური და ელექტროპარამაგნიტული რეზონანსული სპექტროსკოპიის კვლევის შედეგები” დ. შენგელია, ნ. კარანაძე, ე. ხომერიკი, ვ. ბალიაშვილი.2005/ #5(24). გვ. 52-54.
 3. “პრეპარატ “დავიკოლის” ფარმაკოკინეტიკის შესწავლა დროითი პარამეტრების   გათვალისწინებით”. თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კრებული 2005/2006. ტომი XLI, გვ.264-266.  დ. შენგელია, ა. ბაკურიძე, ნ. კარანაძე, ლ. მიქაია, ვ. ბალიაშვილი, ი. მაისურაძე, თ. იმერლიშვილი.
 4. “მხედველობის ნერვის პირველადი ატროფიის მკურნალობა მელიტირებული ამნიონით” თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კრებული, ტომი XLI, 2005/2006. გვ. 267-268.  დ. შენგელია, მ. ჩიქოვანი, ვ. ბალიაშვილი, ქ. ტყებუჩავა.
 5. “ანტიოქსიდანტების გამოყენება ოფთალმოლოგიაში.”, ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, 2006, #8 (33), გვ . 26-28., დ. შენგელია, ნ. კარანაძე, ვ. ბალიაშვილი.
 6. “პრეპარატ “დავიკოლის” ზოგადტოქსიური მოქმედების შესწავალა ექსპერიმენტში”, Georgian Medical News, #4(145), აპრილი 2007, გვ.88-90., დ. შენგელია, ა. ბაკურიძე, ნ. კარანაძე, ლ. მიქაია, ვ. ბალიაშვილი.
 7. ქაფისებრი კომპოზიციის (პენოგელის) გამოყენება თვალის ევისცერაციის  შემდეგ ღრუს შესავსებად. “თსსუ-ისსამეცნიერო შრომათა კრებული XLII  2007/2008,  გვ.- 186-188, დ. შენგელია, ნ. კარანაძე,  ვ. ბალიაშვილი,  ქ.  ტყებუჩავა.
 8. წყალწყალა ნამის ანტიოქსიდანტური აქტივობის კვლევა “დავიკოლის”  ინსტილაციისას, “თსსუ-ისსამეცნიერო შრომათა კრებული XLII 2007/2008, გვ.-  188- 190, დ. შენგელია, ა. ბაკურიძე, ნ. კარანაძე,  ვ. ბალიაშვილი, დ. ბეროშვილი, მ.ჯოხაძე
 9. “მედიკამენტების კონტროლირებადი მიწოდების სისტემა ოფთალმოლოგიაში”,  თანამედროვე მედიცინა, დ. შენგელია, ა. ბაკურიძე, გ. წითლანაძე, ნ. კარანაძე, ვ. ბალიაშვილი, დ. ბეროშვილი, გ. მიკაია, ნ. ქებაძე, ი. თოდუა.   #8,  2009,  გვ.: 47-50.

სერვისები