რეზიდენტურა

შპს ავერსის კლინიკა აცხადებს მიღებას რეზიდენტურაში!

პროგრამა „ნეიროქირურგია“

აკრედიტებული დაწესებულება: ავერსის კლინიკის ცენტრალური ფილიალი, ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 27ბ.

ადგილების რაოდენობა: 1

პროგრამის ხელმძღვანელი: იოსებ გვაზავა

პროგრამაში ჩარიცხვის მსურველებისთვის სავალდებულო კრიტერიუმებია:

წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

პროგრამაში მონაწილეობის მსურველებს ჩაუტარდებათ გამოცდა.

საბუთების მიიღება ელექტრონულ მისამართზე: nana.turava@aversi.ge

ან შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 27ბ.  ავერსის კლინიკა, II სართული, ოთახი N200.

საბუთები მიიღება ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით:  10:00სთ-დან -17:00სთ-მდე.

საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 25.09.2018. 


შპს ავერსის კლინიკა აცხადებს მიღებას რეზიდენტურაში!

პროგრამა ნევროლოგია

აკრედიტებული დაწესებულება: ავერსის კლინიკის ცენტრალური ფილიალი, ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 27ბ.

ადგილების რაოდენობა: 3

პროგრამის ხელმძღვანელი: გიორგი ლაჭყეპიანი

პროგრამაში ჩარიცხვის მსურველებისთვის სავალდებულო კრიტერიუმებია:

წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

პროგრამაში მონაწილეობის მსურველებს ჩაუტარდებათ გამოცდა.

საბუთების მიიღება ელექტრონულ მისამართზე: nana.turava@aversi.ge

ან შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 27ბ.  ავერსის კლინიკა, II სართული, ოთახი N200.

საბუთები მიიღება ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით:  10:00სთ-დან -17:00სთ-მდე.

საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 25.09.2018 

 

შპს ავერსის კლინიკა აცხადებს მიღებას რეზიდენტურაში!

პროგრამა „ლაბორატორიული მედიცინა“

აკრედიტებული დაწესებულება: ავერსის კლინიკის ცენტრალური ფილიალი, ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 27ბ.

ადგილების რაოდენობა: 6

პროგრამაში ჩარიცხვის მსურველებისთვის სავალდებულო კრიტერიუმებია:

წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

პროგრამაში მონაწილეობის მსურველებს ჩაუტარდებათ გამოცდა.

საბუთების მიიღება ელექტრონულ მისამართზე: nana.turava@aversi.ge

ან შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 27ბ.  ავერსის კლინიკა, II სართული, ოთახი N200.

საბუთები მიიღება ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით:  10:00სთ-დან -17:00სთ-მდე.

საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 25.09.2018.

 


შპს ავერსის კლინიკა აცხადებს მიღებას სუბსპეციალობის პროგრამაში: ენდოსკოპია (სერთიფიცირებული ექიმებისთვის ზოგად ქირურგიაში).

აკრედიტებული დაწესებულება: ავერსის კლინიკის ცენტრალური ფილიალი, ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 27ბ.

ადგილების რაოდენობა: 2

პროგრამის ხელმძღვანელი: დავით გობეჯიშვილი

პროგრამაში ჩარიცხვის მსურველებისთვის სავალდებულო კრიტერიუმებია:

წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

საბუთების მიიღება ელექტრონულ მისამართზე: nana.turava@aversi.ge

ან შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 27ბ.  ავერსის კლინიკა, II სართული, ოთახი N200.

საბუთები მიიღება ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით:  10:00სთ-დან -17:00სთ-მდე.

საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 25.09.2018.

 


შპს ავერსის კლინიკა აცხადებს მიღებას სუბსპეციალობის პროგრამაში: ანგიოლოგია (სერთიფიცირებული ექიმებისთვის შინაგან მედიცინაში).

აკრედიტებული დაწესებულება: ავერსის კლინიკის ცენტრალური ფილიალი, ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 27ბ.

ადგილების რაოდენობა: 2

პროგრამის ხელმძღვანელი: კახაბერ ქუნთელია

პროგრამაში ჩარიცხვის მსურველებისთვის სავალდებულო კრიტერიუმებია:

წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

საბუთების მიიღება ელექტრონულ მისამართზე: nana.turava@aversi.ge

ან შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 27ბ.  ავერსის კლინიკა, II სართული, ოთახი N200.

საბუთები მიიღება ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით:  10:00სთ-დან -17:00სთ-მდე.

საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 25.09.2018.