ტენდერი

შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს   მიკროსკოპების შესაძენად

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი1

იხილეთ დანართი 2

იხილეთ დანართი 3

 


 

შპს „ავერსის კლინიკა“აცხადებს ტენდერს  სამედიცინო აპარატების შესყიდვის  თაობაზე

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი1.1

იხილეთ დანართი 1.2

იხილეთ დანართი 1.3

იხილეთ დანართი 2

იხილეთ დანართი 3

 

 


 

შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს სავარჯიშო მოწყობილობების შესყიდვის თაობაზე

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი1.1

იხილეთ დანართი 1.2

იხილეთ დანართი 2

იხილეთ დანართი 3