ტენდერი

შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს ოფთალმოლოგიური და სხვა სამედიცინო აპარატების შესყიდვის თაობაზე

 

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი №1.1

იხილეთ დანართი №1.2

იხილეთ დანართი №1.3

იხილეთ დანართი №1.4

იხილეთ დანართი №2.1

იხილეთ დანართი №2.2

იხილეთ დანართი №2.3

იხილეთ დანართი №3

იხილეთ დანართი №4