ტენდერი

შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს  სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოების   შესრულებისათვის

პირის შერჩევის მიზნით

 

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი 1

იხილეთ დანართი 2.1

იხილეთ დანართი 2.2

იხილეთ დანართი 3

იხილეთ დანართი 4


 შპს „ავერსის კლინიკა“აცხადებს ტენდერს  ავტომატური კოაგულაციური სისტემის შესაძენად

 

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი 1

იხილეთ დანართი 2

იხილეთ დანართი 3