გიორგი დიდავა

დაბადების თარიღი: 2.08.1958წ. 

დაბადების ადგილი: ქ.ქუთაისი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

სამეცნიერო პედაგოგიური და ადმინისტრაციული თანამდებობები:

1975 - დაამთავრა ქუთაისის 25 საშ. სკოლა ოქროს მედლით

1979_1981 - თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტის სტუდენტი, იყო ვალადიმერ ჟღენტის სახ სტიპენდიანტი, ინსტიტუტი დაამთავრა წარჩინებით.

1981-1983 - გაიარა კლინიკური ორდინატურა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის პათოლოგიური ანატომიის კათედრაზე.

1984-1987 - იყო დაუსწრებელი სასწავლების ასპირანტი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ნათიშვილის სახელობის ექსპაერიმენტული მორფოლოგიის ინსტიტუტში პათოლოგიური ანატომიის სპეციალობით.

1987 - დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია

1998 - დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია

1983-1998 - იყო თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პათოლოგიური ანატომიის კათედრის ასისტენტი.

1998-1999 - იყო თბილისის სახელმწიფო სამედიცინი აკადემიის პათოლოგიური ანატომიისა და სასამართლო მედიცინის კათედრის დოცენტი.

2001-2009 - კათედრის პროფესორი

2006-2009 - კონკურსის წესით არჩეული იყო თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პათოლოგიური ანატომიის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორად

2004 - მიენიჭა პროფესორის სამეცნიერო წოდება

2001-2009 - არის ერთიანი სახელმწიფო სასერთიფიკაციო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე სპეციალობით პათოლოგიურ ანატომიაში.

1988-1998 - თბილისის მთავარი ბავშვთა პათოლოგანატომი.

1998-2004 - საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მთავარი ბავშვთა პათოლოგანატომი

2004 - დღემდე - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ექსპერტი პათოლოგანატომიაში.

2004-2006 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ნ.ყიფიშიძის სახ საუნივერსიტეტო კლინიკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარის მოადგილე.

2006-2009 - თსსუ მედიცინის საბჭოს წევრი.

2006-2009 - თსსუ-სტან შექმნილი ერთდჯერადი საბჭოს წევრი.

2004 - დღემდე - საქართველოს კლინიკურ პათოლოგთა კავშირის გენერალური მდივანი.

საექიმო მიღწევები პათოლოგიურ ანატომიაში


1981-1983 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის კლინიკური ორდინატორი

1983-1986 - ბავშვთა რესპუბლიკური საავადმყოფოს ექიმი პათანატომი.

1986-1999 - თბილისის ცენტრალური პათოლოგანატომიური ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

1999 - დღემდე  - შ.პ.ს. მოზრდილთა და ბანშვთა პათოლოგიის პათოლოგანატომიური სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის დირექტორი.

2008 - დღემდე - არის შპს ავერსის კლინიკის პათოლოგ ანატომი.

1993 - დღემდე - არის პროფ გ. ჟვანიას სახელობის პედიატრიული კლინიკის პათოლოგანატომი.


ზემოთ