ხათუნა ყარსიმაშვილი

ავერსის კლინიკის ექიმი-ლაბორანტი


განათლება

1992-1998 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მედიცინისა და ბიოლოგიის ფაკულტეტი 

2000-2003 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მედიცინისა და ბიოლოგიის ფაკულტეტი დოქტურანტურა

2005-2006 - თბილისის “ დიპლომის შემდგომი განათლების სახელმწიფო აკადემია


სამუშაო გამოცდილება

2007-2008 - ა.ხეჩინაშვილის სახელობის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ლაბორატორიული მედიცინის დეპარტამენტი: ექიმი-ლაბორანტი 

კვალიფიკაცია

2007 - ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი ლეიკოზების, თანდაყოლილი და შეძენილი ანემიების ლაბორატორია.

2007 - ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

ზემოთ