მაკა მესტიაშვილი

დაბადების თარიღი: 1973წ

დაბადების ადგილი: ქ.თბილისი

ტელეფონი: 599 41 19 95; 2500 700;

ელ-ფოსტა: makames@mail.ru

განათლება


1996 წ - ქ.თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სამკურნალო ფაკულტეტი

შრომითი საქმიანობა


1998 წლიდან - ექიმთა დეხელოვნების ინსტიტუტის კლინიკური- ლაბორატორული დიაგნოსტიკის კათედრა უფროსი ლაბორანტი.

2002 წლიდან - სახელწიფო სამედიცინო აკადემიის ლაბორატორული მედიცინის დეპარტამენტის მოწვეული პედაგოგი.

2001 წლიდან - აკად.ს. ხეჩინაშვილის სახელობის კლინიკის ლაბორატორული მედიცინის დაპარტამენტი: ექიმი- ციტოლოგია, ჰემატოლოგია

2002 წლიდან - პეტრე შოთაძის სახელობის სამედიცინო ინსტიტუტის ლამობატორული მედიცინის დაპარტამენტის ასისტენტი პროფესორი.

2006 - დღემდე -ვერსის კლინიკის ლაბორატორია – ციტოლოგია.

სერთიფიკატები/ კვალიფიკაცია/ ტრენინგები

სერიფიკატი ლაბორატორული მედიცინაში #22826

მედიცინის ( 14.00.29) მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი გათანაბრებული დოქტორის აკადემიურ წოდებასთან. # 01-12-08 4/2375

ტრენინგი ონკოციტოლოგიაში. სარეგ # 1196

საქართველოს ლაბორატორული მედიცინის ასოციაციის წევრი

გრანტები, პროექტები, სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა

სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიის ტოპოგრაფიული ანატომიის დეპარტამენტის მიერ მოპოვებული გრანტი- ”ბიოკონტეინერის” ტრანსპლანტაცია.

12-ე საერთაშორისო გასტროენტეროლოგების კონფერენცია – თურქეთი

ლიმბახის ლაბორატორიის საერთაშორისო კონფერენცია ლაბორატორულ მედიცინაში.

 

პუბლიკაციები

4 სამეცნიერო შრომის ავტორი

12-ე საერთაშორისო გასრო-ენტეროლოგთა კონფერენციის მოხსენების ავტორი

 

უცხო ენები

რუსული, ინგლისური

ზემოთ