ნათია სვანიძე

ნათია სვანიძე

დაბადების თარიღი: 18.06.1973

დაბადების ადგილი: ქ.თბილისი

ელ-ფოსტა: natia.svanidze@aversi.ge, svanidzenatia@yahoo.com 

 

განათლება

1990 ----- ქ. თბილისის №169-ე საშუალო სკოლა
1990-1996 ----- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სამკურნალო ფაკულტეტი

 

შრომითი საქმიანობა

1997-1998 ----- ცენტრალური რესპუბლიკური საავადმყოფოს თერაპიის განყოფილება, ინტერნატურის კურსი
2000 - 2011 ----- აკად. ნ.ყიფშიძის სახ. ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკის თერაპიის დეპარტამენტი:
2000-2007 ----- მიმღების თერაპევტი,
2008-2011 ----- თერაპიული დეპარტამენტის მორიგე ექიმი
2003-2007 ----- თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი ”იბერია”, სამედიცინო ფაკულტეტი, ასისტენტი-პედაგოგი
2009-2011 ----- თბილისის დ. აღმაშენებლის სახ. უნივერსიტეტი, სამედიცინო ფაკულტეტი, ასისტენტი
2009-დღემდე ----- შპს ”ავერსის კლინიკა”, ექიმი-თერაპევტი, ოჯახის ექიმი

სერთიფიკატები/კვალიფიკაცია

1999, 2006 ----- სახელმწიფო სერტიფიკატი ნებადართული სპეციალობით ”შინაგანი მედიცინა” (სერტიფიკატი №004221, სერია: რა 03 )

2007 ----- Advanced Post-graduate Cour¬se in Gas¬troenterology, The Netherlands, Amsterdam –Zwolle.

2008 ----- მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხი (დიპლომი № 000054, ოქმი №48)

გრანტები/პროექტები

2004 - Project TANDEM (Tbilisi Accelerator based Nuclear Dating and Environmental Monitoring) regional centre for South Caucasus.

პუბლიკაციები

1. ნ.სვანიძე, გ.ქავთარაძე, თ.შაბურიშვილი, ლ.ჯავაშვილი.ენდოთელური ლიპოპროტეიდლიპაზის აქტივობისა და ცხიმოვანი ცვლის ზოგიერთი თავისებურება ასაკისა და სქესის მიხედვით გულის იშემიური დაავადების დროს. ”ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა”, 2005, №6, გვ. 55-57.
2. Сванидзе Н.О., Кавтарадзе Г.В., Шабуришвили Т.Ш., Тананашвили Д.Э., Наскидашвили А.И. Некоторые особенности активности постгепариновой липопротеинлипазы и параметров жирового обмена при ИБС. GMN, 2006, №4(133), c.47-50.
3. Сванидзе Н.О., Кавтарадзе Г.В., Шабуришвили Т.Ш., Тананашвили Д.Э., Джавашвили Л.В. Особенности постпрандиальной активности фермента липопротеинлипазы при ИБС. GMN, 2007, №4(145), c.49-52
4. ნ.სვანიძე, გ.ქავთარაძე, თ.შაბურიშვილი, ლ.ჯავაშვილი, დ.თანანაშვილი. გულის იშემიური დაავადების ინსტრუმენტული კვლევის შედეგების კავშირი ფერმენტ ლიპოპროტეინლიპაზის აქტივობასა და ცხიმოვანი ცვლის ზოგიერთ პარამეტრთან. თსსუ შრომათა კრებული, თბილისი, 2005/2006, ტ.41, გვ.239-241.
5. ნ.სვანიძე, გ.ქავთარაძე, რ.აბაშიძე, დ.თანანაშვილი, ა.ნასყიდაშვილი. არტერიული წნევის მაჩვენებლებისა და ცხიმოვანი ცვლის ზოგიერთი პარამეტრის კავშირი გულის იშემიური დაავადების დროს. თსსუ შრომათა კრებული, თბილისი, 2005/2006, ტ.41, გვ. 253-256.
6. ლ.ჯავაშვილი, დ.ვირსალაძე, ნ.სვანიძე, ი.შენგელია, ა.ნასყიდაშვილი, დ.თანანაშვილი. ლიპოპრეოტეინლიპაზას აქტივობის თავისებურებანი მეტაბოლური სინდრომის მქონე პაციენტებში. ექსპერიმენტული და კლინიკური ენდოკრინოლოგიის მოამბე, 2004. ტ.1, გვ.50.
7. Сванидзе Н.О., Кавтарадзе Г.В., Тананашвили Д.Э., Наскидашвили А.И., Гветадзе Л.Г. Связь активности постгепариновой липопротеинлипазы с параметрами общего анализа крови при остром коронарном синдроме. GMN, 2008, №5(157), c.53-57.
8. ნ.სვანიძე. ლიპიდური ცვლა და დისლიპიდემია. ”საექიმო პრაქტიკა”, 2008. №3-4.
9. ნ.სვანიძე. ცელიაკია. ”საექიმო პრაქტიკა”, 2009. №2(6).
10. ნ.სვანიძე. ნაწლავის ანთებითი დაავადებები - კრონის დაავადება. ”საექიმო პრაქტიკა”, 2009. №3(7).
11. ნ.სვანიძე. ნაწლავის ანთებითი დაავადებები - არასპეციფიური წყლულოვანი კოლიტი. ”საექიმო პრაქტიკა”, 2009. №5(9).
12. ნ.სვანიძე. რა არის კოლიტი? ”ავერსი”, 2009. №11(62).
13. ნ.სვანიძე. ჯანმრთელობა დაგებედოთ, ”ავერსი”, 2010 #12
14. ნ.სვანიძე. ვარსკვალავური ტესტი, ”ავერსი” 2011, ყველა ნომერში.

უცხო ენები

რუსული, ინგლისური

ზემოთ