ელენე სარალიძე

დაბადების თარიღი: 6.07.1956
დაბადების ადგილი: ხოჯენტი (ყოფ. ლენინაბადი), ტაჯიკეთიგანათლება

1971 – 1977 ----- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი (დიპლომი წარჩინებით), კვალიფიკაცია - ექიმი

1977 – 1978 ----- ინტერნატურის კურსი, რესპუბლიკის ცენტრალური კლინიკური სააავადმყოფო, თერაპიული განყოფილება, კვალიფიკაცია - თერაპევტი
შრომითი საქმიანობა

1979 – 1981 ----- სასწრაფო დახმარების ბიურო, ექიმი, საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მე-4 მთავარი სამმართველოს N2 პოლიკლინიკა

1981 – 1995 ----- უბნის თერაპევტი, საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მე-4 მთავარი სამმართველოს N2 პოლიკლინიკა

1995 – 2003 ----- თერაპევტი, უფროსი ორდინატორი, ზოგადი თერაპიის განყოფილება, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცენტრალური ჰოსპიტალი

2003 – 2005 ----- სამედიცინო ცენტრი „ქირონი“, თერაპევტი, თერაპიული განყოფილების უფროსი

2005 – 2008 ----- ასოციაცია „გენეზისი“. ექიმი - თერაპევტი

2009-დან  ----- “ავერსის კლინიკა“. თერაპევტი, ოჯახის ექიმი


სერტიფიკატი, კვალიფიკაცია, ტრენინგები

1983 ----- კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი სპეციალობით - „ზოგადი თერაპია“, თბილისის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი

1991 ----- კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი სპეციალობით - „ზოგადი თერაპია“, თბილისის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი

23-24. 10.2003 ----- „სეფსისოლოგიის აქტუალური პრობლემები და მათი მართვა“, სერტიფიკატი N12

24.06.2001 ----- ლიცენზია „შინაგანი მედიცინა“ სახელმწიფო სერტიფიკატი N20870

02.2006 - 09.2006 ----- რეზიდენტურის 6 თვიანი კურსი. სპეციალობა ოჯახის ექიმი. სახელმწიფო სერტიფიკატი N003535

2002 - 2003 ----- არასამთავრობო ორგანიზაცია „დაეხმარე საკუთარ თავს“, გაზეთ „ხიდები“-ს რუსული ტექსტის რედაქტორი
სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა

2006 წელი 5-8 ივნისი ----- პროფესორ ა. კობალაძის სახელობის ყოველწლიური სამედიცინო კონფერენცია. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

2006 წელი 5-6 ოქტომბერი ----- პროფესორ ა. კობალაძის სახელობის ყოველწლიური სამედიცინო კონფერენცია. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

უცხო ენები

ქართული (მშობლიური), რუსული, გერმანული

ზემოთ