ირინა ლომთაძე

ირინე ლომთაძე 

დაბადების თარიღი: 14.12.1979

ტელეფონი: 2500 700; 598-17-44-04; 
ელ-ფოსტა: irilomtadze@yahoo.fr

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

განათლება:

1986-1997 ----- ქ. თბილისის 172-ე საშ. სკოლა 

1997-2003 ----- თსსუ, სამკურნალო ფაკულტეტი

1997-2001 ----- თსსუ-ს უცხოური ენების კურსი, ფრანგული ენის ექიმი-რეფერენტის კვალიფიკაცია

2001-2002 ----- თსსუ-ს ალადაშვილის სახელობითი სტიპენდია

2002 წ. IX-XI ----- სტაჟირება პარიზის სენტ-ანტუანის სახ. სორბონის საუნივერსიტეტო კლინიკაში (Paris-VI)

2003-2006 ----- თსსუ-ს ასპირანტურა სპეციალობით - ენდოკრინოლოგია; აკად. ნ. ყიფშიძის სახ. თსსუ-ის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკის ენდოკრინოლოგიის დეპარტამენტი

2006 ----- თეორიული და პრაქტიკული გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სასწავლო კურსი (EMS ტრენინგ-ცენტრი).

შრომითი საქმიანობა:

2008-2009 ----- შპს სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრი “მერიდიანი”, სპეციალობით - ენდოკრინოლოგი

2010-დან დღემდე ----- შპს ,,ავერსის’’ კლინიკა სპეციალობით ენდოკრინოლოგი


სამეცნიერო ხარისხი:

მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხი (2009წ.)


საგანმანათლებლო პროგრამები, ტრენინგები:

უმაღლესი განათლების პედაგოგიკა და ფსიქოლოგია (2009წ.)
ევროპის დიაბეტის შემსწავლელი ასოციაციის (EASD) დიპლომის შემდგომი კლინიკური კურსი (2014წ.)

ნაშრომები:
10 ნაბეჭდი ნაშრომი

უცხო ენები:

ფრანგული, ინგლისური, რუსული

ზემოთ