ნინო ესაკია

ნინო ესაკია

ტელეფონი: 598-33-45-35; 2500 700
ელ-ფოსტა: ninoesakia@mail.ru

დაბადების თარიღი: 02.09.1978 წ.

დაბადების ადგილი: ქ.ქუთაისი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული (მეუღლე და ორი ქალიშვილი)


განათლება

უმაღლესი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ექიმი-ენდოკრინოლოგი

შრომითი საქმიანობა

2008 - დღემდე  -----  ქ.თბილისი. შ.პ.ს. “ავერსის კლინიკა” ექიმი- ენდოკრინოლოგი

2011 - დღემდე  -----  ქ.თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ენდოკრინოლოგიის სპეციალობის რეზიდენტურის კურსის პედაგოგი და ლოკალური ხელმძღვანელი

2008  ----- ქ.თბილისი. დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი ექიმი- ენდოკრინოლოგი (კონსულტანტი)

2006-2008  ----- ქ.თბილისი. შპს სამედიცინო ცენტრი “დიაგნოსტი” ექიმი- ენდოკრინოლოგი

2002-2005  -----  ქ.თბილისი. თსსუ ცენტრალური კლინიკის ენდოკრინოლოგიის და მეტაბოლოგიის დეპარტამენტი. ექიმი-ასპირანტი ენდოკრინოლოგი

2001-2002  -----  ქ.ქუთაისი. სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრი. შ.პ.ს. “პანაცეა”- ექიმი თერაპევტი

სერთიფიკატები

2015 ----- ევროპის დიაბეტის შემსწავლელი საზოგადოების  EASD Postgraduate Course –ზე დასწრების სერთიფიკატი დიაბეტის მენეჯმენტი და მართვა (Prague,Czech Reoublic, 2015 ოქტომბერი).  

2015 ----- ევროპის დიაბეტის შემსწავლელი საზოგადოების  (EASD)  51–ე ყრილობაზე  დასწრების სერთიფიკატი   (სტოკჰოლმი, შვედეთი, 2015 სექტემბერი)          

2015 ----- ევროპის დიაბეტის შემსწავლელი საზოგადოების  EASD Postgraduate Course –ზე დასწრების სერთიფიკატი „კლინიკური დიაბეტოლოგია“(Tbilisi, Geoegia, 2015 მაისი). 

2015 ----- ევროპის დიაბეტის შემსწავლელი საზოგადოების  EASD მე–3 Postgraduate Course –ზე დასწრების სერთიფიკატი დიაბეტი და მისი გართულებები (Sofia, Bulgaria, 2015 მარტი).  

2015 ----- ევროპის დიაბეტის შემსწავლელი საზოგადოების  EASD მე–3 Postgraduate Course –ზე დასწრების სერთიფიკატი (Kyiv, Ukraine, 2015 მარტი).  

2014 ----- ევროპის დიაბეტის შემსწავლელი საზოგადოების  EASD-2014 (Vienna, Austria, 2014 September).

2014 ----- საქართველოს სიმსუქნის შემსწვალელი ასოციაციის სერთიფიკატი ,,შაქრიანი დიაბეტი ტიპი-2-ის მართვის თანამედროვე ასპექტები" (სემინარი)

2007  -----  მედიცინის აკადემიური დოქტორის დიპლომი სადოქტორო დისერტაცია თემაზე : “ნახშირწყლოვანი და ცხიმოვანი ცვლის დარღვევით მიმდინარე მეტაბოლური სინდრომის მქონე პაციენტების კოაგულაციური მაჩვენებლები”.

2006  -----  ენდოკრინოლოგის სახელმწიფო სერთიფიკატი

2002-2005  -----  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ასპირანტურის სრული კურსის მოწმობა (სპეციალობია ენდოკრინოლოგია)

2001 ----- ზოგადი პროფილის ექიმის სახელმწიფო სერთიფიკატი

1994-2001 ----- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი- ზოგადი პროფილის ექიმის წარჩინებითი დიპლომი

2012 ----- მედიკოსთა XXXII საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია: თანამედროვე კლინიკური მედიცინა, მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები (სერთიფიკატი).

2011 ----- იშვიათი დაავადებების და “ობოლი” წამლების II სამხრეთ კავკასიის კონფერენცია. (სერთიფიკატი). უპგ კურსი

2009 ----- პირველი საერთაშორისო კონფერენცია “ჯანმრთელი ქალი” (სერთიფიკატი).უპგ კურსი

2006 ----- საქართველოს დიაბეტის ცენტრის სერთიფიკატი, უპგ კურსი “დიაბეტი და ჰიპერტენზია”

2007 ----- ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ მედიცინის ფაკულტეტის სერთიფიკატი, უპგ კურსი “იოდისა და მინერალების დეფიციტი- ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებისა და ოსტეოპოროზის განვითარების რისკ-ფაქტორი”

2007 ----- მოწმობა სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების: უმაღლესი განათლების პედაგოგიკა, ფსიქოლოგია

2006 ----- II საერთაშორისო კონგრესი ჯანმრთელობა და წამალი (სერთიფიკატი)

საზოგადოების, ასოციაცის, საბჭოს წევრობა

2004 ----- ვ.ივერიელის სახ. საქართველოს ენდოკრინოლოგთა საზოგადოების წევრი.

2014 წლიდან ----- ევროპის დიაბეტის შემსწავლელი საზოგადოების (EASD) წევრი

2014 წლიდან ----- საქართველოს ნუტრიციოლოგთა ასოციაციის წევრი


პროექტები

 

2002-2005 ----- მონაწილეობა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ თსსუ-ს ენდოკრინოლოგიის ბაზაზე განხორციელებულ პროგრამაში ”შაქრიანი დიაბეტის დროს ინსულინის დოზის ოპტიმიზაცია”.

სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა

2010 ----- საქართველოს ენდოკრინოლოგთა III ყრილობა

2006 ----- საქართველოს ენდოკრინოლოგთა II ყრილობა

2005 ----- I კონფერენცია ობეზიტოლოგიაში

2004 ----- საქართველოს ენდოკრინოლოგთა I ყრილობა

2005 ----- თეზისები დიაბეტის შემსწავლელი ევროპის ასოციაციის 41-ე კონფერენციაზე - EASD 2005  (Athens, Greece)

პუბლიკაციები

ავტორი 15 სამეცნიერო სტატიის და პუბლიკაციების აკრედიტებულ სამეცნიერო და პოპულარულ ჟურნალებში;

თეზისები დიაბეტის შემსწავლელი ევროპის ასოციაციის 41-ე კონფერენციაზე - EASD 2005  (Athens, Greece)

გამოქვეყნებული შრომების ნუსხა

1. პლაზმის ლიპოლიზური აქტივობა და ჰემოსტაზის პარამეტრები მეტაბოლური სინდრომით დაავადებულ პაციენტებში - თსსუ სამეცნიერო შრომათა კრებული, ტომი XLI 2005/2006, გვ.313-315.

2. Dynamics of Metabolic Characteristics and Coagulation Parameters in Patients with Metabolic Syndrome during Metformin Therapy - Experimental and Clinical Medicine № 5 (30) 2006 p.78-80

3. კოაგულაციური პარამეტრების კორელაციის თავისებურებანი მეტაბოლური სინდრომის შემადგენელი კომპონენტების ძირითად მაჩვენებლებთან - კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა XXI #2 (XIV) 2006 გვ. 40-43.

4. აბდომინური სიმსუქნის და სისხლის არტერიული წნევის კორელაციის თავისებურებანი - საქართველოს სამედიცინო მოამბე #4 (ოქტ- ნოემბ) 2006

5. სისხლის ზოგიერთი ჰემატოლოგიური პარამეტრი გულის იშემიური დაავადებით ავადმყოფებში მეტაბოლური სინდრომის დროს - კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა XXI #2 (XIV) 2006 
გვ. 19-22.

6. მეტაბოლური სინდრომის გავლენა მარცხენა პარკუჭის სტრუქტურასა და ფუნქციაზე გულის იშემიური დაავადებით ავადმყოფებში - ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა #7 (32) 2006 
გვ. 34-37.

7. ინსულინის ზრდის მასტიმულირებელი მოქმედება ინ ვივო. - კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა XXI 
#1-2 (XVII-XVIII) 2007 გვ.54-59

8. Уровень мочевой кислоты в сыворотке крови у пациентов с метаболическим синдромом. - Georgian Medical News #5 (146) 2007 стр. 35-37

9.ინსულინრეზისტენტობისა და ბეტა-უჯრედული ფუნქციის ზეგავლენა სისხლში შარდმჟავას მაჩვენებელზე მეტაბოლური სინდრომის დროს საქართველოს სამედიცინო ჟურნალი #4 2007 გვ. 26-29

10.მეტაბოლური სინდრომი - ავერსის კლინიკის ჟურნალი “საექიმო პრაქტიკა” #4(8) 2009 გვ.520-524

11.ლეპტინი და ადიპონექტინი: მათი როლი მეტაბოლურ პროცესებში.- ავერსის კლინიკის ჟურნალი “საექიმო პრაქტიკა” #6(10) 2009

12. ფეოქტომოციტომა - ავერსის კლინიკის ჟურნალი “საექიმო პრაქტიკა” #5 (15) 2010 .

13. ჰიპოგლიკემიური კომა - ავერსის კლინიკის ჟურნალი “საექიმო პრაქტიკა” 2010

14. ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიები - ავერსის კლინიკის ჟურნალი “საექიმო პრაქტიკა” 2010

15. უშაქრო დიაბეტი - ავერსის კლინიკის ჟურნალი “საექიმო პრაქტიკა” 2010

უცხო ენები

ინგლისური (კარგად), რუსული (თავისუფლად).

ზემოთ