ჟანა ჯანჯღავა

ჟანა ჯანჯღავა

ტელეფონი: 599 221577; 2500 700
ელ-ფოსტა: zhanajanjgava@mail.ru

დაბადების თარიღი: 03.02.1972 

დაბადების ადგილი:  თბილისი

განათლება

1990-1996 ----- ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი. ეკონომიკური ფაკულტეტი, სპეციალობით – სამეურნეო საქმიანობის ბუღალტრული აღრიცხვა, ანალიზი და კონტროლი, დიპლომი UAN007049

1995-2001 ----- ქ. თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი ”თბილისი”, სამკურნალო ფაკულტეტი, დიპლომი AA N0065767

2001-2003 ----- კლინიკური ორდინატურა ქ. მოსკოვის ი.მ სეჩენოვის სახ. სამედიცინო აკადემია, მედიკო-პროფილაქტიკური ფაკულტეტის მეან-გინეკოლოგიის სპეციალობით, რეგისტრაციის N147

2003-2005 ----- ასპირანტურა ქ. მოსკოვის ი.მ სეჩენოვის სახ. სამედიცინო აკადემიის მეან-გინეკოლოგიის კათედრა, დიპლომი КТ N183001

2006 (10.04) ----- მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. (клиническое значение выявления тромбофилии у пациенток с бесплодием и неудачами ЭКО) თრომბოფილიის გამოვლინების კლინიკური ღირებულება პაციენტებში უნაყოფობისა და ინ-ვიტრო განაყოფიერების ანამნეზით, КТ N183001

2006 (21.09) -----  სახელმწიფო სერთიფიკატი მეან-გინეკოლოგიაში. N000379

2011 ----- სუბსპეციალობის მოწმობა, სერია 44 - 4 N 000971 გენიტალური ორგანოების ექოსკოპიაში, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

შრომითი საქმიანობა

2001 - 2003 ----- კლინიკური ორდინატურა, ქ. მოსკოვის N4 სამშობიარო სახლი. 

2003 - 2005 ----- ქალთა სამედიცინო ცენტრი, ასპირანტი –მეან-გინეკოლოგიაში. ქ. მოსკოვი ახალი არბატის ქ. 7

2006 – 2007 ----- უშვილობისა და რეპროდუქციის ცენტრი, გინეკოლოგი. ქ. თბილისი, სამკურნალო-სამედიცინო კომბინატი, ქავთარაძის ქ.

2008-2009 ----- შპს ”ავერსის კლინიკა” ლანჩხუთის ფილიალი, (ჟორდანიას 130) ექიმი - გინეკოლოგი. 

2008 - დღემდე ----- შპს „ავერსის კლინიკა“ ცენტრალური ფილიალი, ვაჟა-ფშაველას 27ბ. ექიმი-გინეკოლოგი.

2010 - დღემდე -----  შპს ”ავერსის კლინიკა” თემქის ფილიალი. (თბილისი, თემქის მე-3 მკ-რ-ნი, მე-3 კვ. კ. 43) ექიმი - გინეკოლოგი


სერთიფიკატები/ კვალიფიკაცია/ტრენინგები

2002 ----- დედათა და ბავშვთა IV ფორუმი ქ. მოსკოვი

15.11.2001 - 29.01 2001 ----- ჰიპოესტროგენიული მდგომარეობის თანამედროვე ასპექტი 

14.11.2002 -15.11.2002 ----- მოსკოვის საინფორმაციო ცენტრი “ჰარმონია”, ,, კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდები’’

12.02.2003 - 13.02.2003 ----- “სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები” - დედათა, ბავშვთა და პერინატოლოგიის ეროვნული ცენტრი ქ. მოსკოვი

14.02.2003 ----- “სარძევე ჯირკვლის დაავადებები მეან-გინეკოლოგის პრაქტიკაში” დედათა, ბავშვთა და პერინატოლოგიის ეროვნული ცენტრი ქ. მოსკოვი

2005 (აპრილი-მაისი) ----- ექოსონოგრაფია მეანობა –გინეკოლოგიაში, ქ. მოსკოვის სტომატოლოგიური ინსტიტუტი.

26.04.2006 ----- “უნაყოფო წყვილი – კითხვები და პასუხები” დედათა, ბავშვთა და პერინატოლოგიის ეროვნული ცენტრი ქ. მოსკოვი

2011 ----- ინტერნაციონალური კონფერენცია ცერვიკალური პათოლოგიებზე და კოლპოსკოპიის ტრენინგ კურსი ქ. ბათუმი

2011 ----- გენიტალური ორგანოების ექოსკოპია(სუბსპეციალობის მოწმობა) სერია 44 – 4 000971 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო- პროფესიული განვიტარების საბჭო

2012 ----- ”ჰემოსტაზიოლოგიის აქტუალური პრობლემები მეანობა-გინეკოლოგიასა და ზოგად სამედიცინო პრაქტიკაში” - თბილისის II საერთაშორისო კონფერენცია კლინიკურ-ჰემოსტაზიოლოგიაში.

2013 ----- კარლ შტორცის საერთაშორისო სასწავლო ცენტრი “Caucasus” სემინარი „საშვილოსნოსშიდა ქირურგია“ სერთიფიკატი 

პუბლიკაციები

1.Джанджгава Ж.Г., Бицадзе В.О. Основные принципы профилактики повторных неудач ЭКО и выкидышей у женщин с тромбофилией // Медицинские науки -2005 - №4 -с. 8-9.
2. Джанджгава Ж.Г., Бицадзе В.О. Взаимосвязь между неудачами ЭКО и спектром материнской тромбофилии // Естественные и технические науки -2005 - №3 -с. 123-130.
3. Джанджгава Ж.Г., Бицадзе В.О. Неудачи экстракорпорального оплодотворения и материнская тромбофилия // Georgian Medical News - 2005 - №7-8 (124-125). Июль-Август. - с. 23-26.
4. Джанджгава Ж.Г., Бицадзе В.О. Клиническое значение выявления генетических форм тромбофилии, антифосфолипидных антител у женщин с бесплодием и неудачами ЭКО // Материалы VII Российского Форума "Мать и дитя". – М.: 2005. – с. 368-369.
5. Janjghava Zh., Bitsadze B., Makatsaria A., Baimuradova S. IVF failures and maternal thrombophilia. The 6th Athens Congress on Women's Health and Disease, Gynecologic and Reproductive Issues. Abstract sumbission form. -September. -2005.
6. Makatsaria A., Janjghava Zh., Bitsadze B. Clinical significance of genetic forms of thrombophilia, antiphospholipid antibodies in women with infertility and unsuccessful in vitro fertilization // Journal of Perinatal Medicine Vol.33(2005). Supplement I – Poster presentations. P. 17-63.

უცხო ენები

ქართული (მშობლიური), რუსული, ინგლისური

ზემოთ