თამილა შაიაშვილი

სახელი, გვარი: თამილა შაიაშვილი
ტელ: (+995 32) 2500 700 ( 5615)    599 743146
E-mail: t.shaiashvili@mail.ru

დაბადების ადგილი: ქ.თბილისი  
დაბადების თარიღი: 25.11.1964წ

განათლება:

88-ე საშ.სკოლა ოქროს მედლი

1993წ. თსსუ -  პედიატრიული ფაკულტეტი

1997წ. დახ. ინსტ. ოტორინოლარინგოლოგია

1999წ. გერმანია. ანტიჰომოტოქსიკური თერაპია

შრომითი საქმიანობა:

1994წ. -  პედიატრიის ს/კ ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი
1995წ. - ბ/5 პოლიკლინიკა ოტორინოლარინგოლოგი
1996წ. -  პედიატრიის ს/კ ინსტიტუტის ოტორინოლარინგოლოგი
2009წ.-დან ავერსის კლინიკის აუდიოლოგი-ოტორინოლარინგოლოგი

სერთიფიკატები:

2008წ. -  შვედეთი - აუდიოლოგიის და ვესტიბულოლოგიის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები.

2008წ.  - აუდიოლოგიის და სმენის რეაბილიტაციის ცენტრის სარეაბილიტაციო მოდული” კლინიკურ აუდიოლოგიასა და ვესტიბულოლოგიაში.”

ჰომოტოქსიკოლოგიის საეთაშორისო აკადემიის ლექტორი
ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ლექტორი

სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა:

საქართველოში და საზღვარგარეთ სხვადასხვა კონფერენციებში მონაწილეობა

პუბლიკაციები:

9 სამეცნიერო ნაშრომი

უცხო ენები:

რუსული; ინგლისური;

ზემოთ