ნინო ფირცხალავა

ტელ:
E-mail
:

599 499027  (+995 32) 2500 700 (5528)
ninophirtskhalava@yohoo.com

დაბადების თარიღი,დაბადების ადგილი

13. 04. 1969წ. ქ. ხონი.

 

განათლება

 

 

1999–2002 წწ 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის „ალერგოლოგიისა და იმუნოლოგიის“ კათდრა–ასპირანტურა,

 სპეციალობა – „ალერგოლოგია და იმუნოლოგია“, ხელმძღვანელები: პროფ. გ. გურგენიძე.  პროფ ა.თელია.

 

1996–1998 წწ

თსსუ „ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის“ კათედრა –  კლინიკური ორდინატურა, სპეციალობა „ალერგოლოგია“,  ხელმძღვანელი: დოცენტი ბ.მაჭავარიანი.

 

1990–1996 წწ

თსსუ სამკურნალო ფაკულტეტი, მიენიჭა ექიმის კვალიფიკაცია

 

1986 წ დაამთავრა ხონის მე–2 საშუალო სკოლა.

 

შრომითი საქმიანობა

 

 

2004–2006 წწ 

ექიმი  ალერგოლოგი,  თსსუ  ცენტრალური კლინიკის ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის დეპარტამენტი.

სერთიფიკატები

 

კვალიფიკაცია

 

ტრენინგები

 

საზოგადოების,

ასოციაცის,

საბჭოს

წევრობა

 

სპეციალობა:     ალერგოლოგია–იმუნოლოგია.

 სახელმწიფო სერტიფიკატი  (2003წ  31. 01),

 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამონისტრო.

 

 

1997 წლიდან ევროპისა და საქართველოს ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ასოციაციის წევრი.

პუბლიკაციები

1) Allergy

      EUROPEAN JOURNAL OF ALLERGY AND CLINIKAL IMMUNOLOJY

      Supplement 52.Volume 54.1999

P38-Peculiarities of some respiratory  allergoc disorders Among Bakers;

 

2) INTERNATIONAL JOURNAL ON IMMUNOREHABILITATION

      September 1999

       Number 14

     FREQUENCY OF SOME RESPIRATORY ALLERGIC DISEASES AMONG BAKERS

 

3) ბრონქული ასთმით ავადობის სიხშირე იძულებით გადაადგილებულ პირთა შორის

თსსუ სამეცნიერო შრომათა კრებული

თბილისი 2001წელი, ტომი 37.

 

4) Effect of  magnesium and Furosemide on bronchial astma

Georgian medical news; N 11(128) 2005

 

5) Allergy

EUROPEAN JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY

Suplement 92. Volume 65. June 2010.

1794 - The  role of sensitisation to fungal allergens in developing respiratory allergosis induced by grain dust;

 

უცხო ენები

ქართული(მშობლიური).

რუსული, გერმანული, ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით)

 

ზემოთ