გიორგი ყიფიანი

დაბადების თარიღი: 2.12.1961წ

დაბადების ადგილი: ქ.თბილისი

ტელეფონები:  577 428814; 2500 700;

ელ-ფოსტა: giorgi.kipiani@aversi.ge


განათლება


1979-1984 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის (თსსუ) სტომატოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტი, აკად.ა.ნათიშვილის სახელობის სტიპენდიანტი.

1984-1989 - თსსუ თერაპიული სტომატოლოგიის კათედრის კლინიკური ორდინატორი, ასპირანტი. აღნიშნულ პერიოდში მივლინებული იყო ქ. მოსკოვში სტომატოლოგიის ცენტრალურ სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში

შრომითი საქმიანობა

1990-1995 - თსსუ თერაპიული სტომატოლოგიის კათედრის ასისტენტი.

1995-2004 - თსსუ ბავშვთა ასაკის სტომატოლოგიისა და სტომატოლოგიურ დაავადებათა პროფილაქტიკის კათედრის ასისტენტი, დოცენტი, პროფესორი.

1998 - თსსუ სამეცნიერო-პედაგოგიური საბჭოს გადაწყვეტილებით მიენიჭა 1997/1998 სასწავლო წლის უნივერსიტეტის საუკეთესო პედაგოგის წოდება.

2001-2006 - თსსუ ბავშვთა #1 სტომატოლოგიური პოლიკლინიკის დირექტორი.

2004 - თსსუ ბავშვთა ასაკის სტომატოლოგიისა და სტომატოლოგიურ დაავადებათა პროფილაქტიკის კათედრის პროფესორი.

2004-2005 - თსსუ სტომატოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი.

2005-2008 - თსსუ ბავშვთა ასაკის სტომატოლოგიისა და სტომატოლოგიურ დაავადებათა პროფილაქტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

2008 - დღემდე  შ.პ.ს. ,,ავერსის კლინიკის” სტომატოლოგიის სამსახურის უფროსი.

სერთიფიკატები/კვალიფიკაცია/ტრენინგები/საზოგადოების, ასოციაცის, საბჭოს წევრობა

სახელმწიფო სერტიფიკატი თერაპიულ სტომატოლოგიაში #0007098

სახელმწიფო სერტიფიკატი ბავშვთა სტომატოლოგიაში #012025

სახელმწიფო სერტიფიკატი საზოგადოებრივ ჯანდაცვასა და ჯანდაცვის ორგანიზაციაში # 008194

FDI certificate (2005) , FDI certificate (2006) , Deutsches Dental Depo (VOCO) certificate (2006) , FDI certificate (2007)

საქართველოს სტომატოლოგთა პროფესიონალური ასოციაციის ვიცე პრეზიდენტი 2009 წლიდან.

 

სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა

არა ერთი ადგილობრივი და საერთაშორისო მნიშვნელობის სამეცნიერო. პრაქტიკული კონფერენციის მონაწილე.

 

პუბლიკაციები

1989 - საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა თემაზე ,,კბილის კარიესის კლინიკა და მკურნალობა კარიესის აქტივობის სხვადასხვა ხარისხის დროს ქ. თბილისის ბავშვებში.” ხელმძღვანელი პროფესორი ვ.ლეონტიევი

2003 - სადოქტორო დისერტაციის დაცვა თემაზე ,,ქრონიკული ტონზილოპათიების როლი კბილის კარიესის პათოგენეზში”. კონსულტანტები: პროფესორი ზ.ვადაჭკორია, პროფესორი ო.ხარძეიშვილი

38 სამცნიერო შრომის ავტორი

უცხო ენები
რუსული, ინგლისური 

ზემოთ