ნატალია შენგელია-დე ლანგე

M.D. ნატალია შენგელია დე ლანგე PhD

ტელეფონი:2500 700

ელ-ფოსტა: shengeln@yahoo.com

დაბადების თარიღი: 3.06.1978

განათლება

1984-1995 ----- თბილისის 42 სპეციალიზირებული ფიზიკა-მათემატიკური საშუალო სკოლა

1995-2000 ----- თბილისის სამედიცინო აკადემია

2001-2004 ----- PhD სამეცნიერო პროგრამა სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია /AKH ქ.ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკა

2004-2010 ----- სამედიცინო სპეციალიზაცია ბირთვულ მედიცინაში, ქ.ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკა (Facharztausbildung für Nuklearmedizin, AKH, MedUni Vienna)

2011-2013 ----- MBA Health Care Management,   ქ.ვენის ეკონომიკის უნივერსიტეტი  (Wirtschaftsuniversität Wien)  Degree: MBA 

2014  -----  საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ექსპერტი,  სპეციალობა: რადიოიზოტოპური გამოკვლევა.

დისერტაცია

პირის ღრუს ბრტყელ უჯრდოვან სიმსივნეთა რეაბილიტაცია ენდოსალური იმპლანტატების გამოყენებით

ხარისხი, 2004: მედიცინის დოქტორი (გრიფი: ონკოლოგია (14.00.14) )

 

პრაქტიკული გამოცდილება

2000-2002 ----- ასპირანტურა თბილისის ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის თავისა და   კისრის განყოფილება, კათედრის გამგე: პროფ. კ. მარდალეიშვილი 

2002-2004 ----- Internship  ქ.ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკის თავისა და კისრის განყოფილება 

2004-2010 ----- სპეციალიზაცია ბირთვულ მედიცინაში, ქ. ვენის საუნივერსიტეტო   კლინიკა (AKH)

11.2004-06.2005  ----- ფარისებური ჯირკვლის სპეციალიზირებული განყოფილება  US, Scintigraphy,    დიაგნოსტიკა და მკურნალობა

07.2005-07.2007 ----- ამბულატორიული საქმიანობა: In-Vivo- დიაგნოსტიკა: ძვლების სკანირება, მიოკარდიუმის სცინტიგრაფიული დიაგნოსტიკა, ნევროლოგია,   მოდარაჯე-Sentinel  ლიმფური ჯირკვლვლების სცინტიგრაფია, რესპირატორული ტრაქტი, ენდოკრინული სისტემა

08.2007-08.2008 ----- სტაციონარული საქმიანობა: ფარისებური ჯირკვლის  ავთვისებიანი და    კეთილთვისებიანი სიმსივნეები, ნეიროენდოკრინული სიმსივნეები (NET), Zevalin-Therapie, დოზიმეტრია

09.2008-12.2010 -----   PET და PET/CT  დეპარტამენტი, გამოკვლევები: Gallium-68-Dotatoc.   FDG, F 18-DOPA, C11-Acetat პროსტატის ჯირკვლის სიმსივნის დროს

2011- 2013 ----- ბირთვული მედიცინის დეპარტამენტი,(AKH), კლინიკური საქმიანობა

06.2013-04.2014 -----  დეკრეტული შვებულება

05.2014 -----  უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი (სამედიცინო დირექტორი)         

 

საერთაშორისო პროექტები

IAEA Expert Missions to Georgia, ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს საექსპერტო მისია საქართველოში ბირთვული მედიცინის განვითარების მიზნით

04.2009 ----- Upgrading Radiotherapy Services, Establishment of a Nuclear Medicine Department

11.2010 ----- Enhancing Diagnosis of Disease and Cancer Treatment using Radiation and Nuclear Medicine Techniques

2010  ----- ევროპის ბირთვული მედიცინის ასოციაციის წევრი, European Association of Nuclear Medicine 

          

უცხო ენები:

ქართული (მშობლიური), რუსული, გერმანული, ინგლისური, ჰოლანდიური

 

პუბლიკაციები

 

N. Shengelia, K. Mardaleishvili; Application of Instrumental Methods for Diagnostics of Squamous Cell Cancer of Oral Cavity, Georgian Journal of Radiology, 2005, № 2 (21), p.p. 34-38

N. Shengelia, F. Watzinger; Modern Methods of Surgical Rehabilitation of Patients with Oral Malignant Tumor, Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 171 № 3, 2005 (May-June) p.p. 565-569

N. Shengelia, Rehabilitation of Patients with Newly Generated Malignant Tumor of Jaw-Facial Region with Inner Osseous Implants, Georgian Medical News, № 4 (121) April 2005, p.p. 22-24

H. Sintzinger, N.Shengelia et al; Waist Circumference in Vieennese School CHildren is Closely Related to Inflammatory, Endothelial and Oxidation Markers

American Heart Association, 47th Annual Conference on Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention in association with the Council of Nutrition, Physical Activity and Metabolism, 2006

H. Sintzinger, N.Shengelia et al; Waist Circumference is (more clsely than BMI) associated with Inflammatory Activity and Oxidative Stress

2nd International congress on ’Prediabetis’ and the Metabolic Syndrome, 2007 Barcelona

H. Sintzinger, N.Shengelia et al; Thyroid Functional State Affects Levels and Oxidation Stage of Lipoprotein

European Journal of Nucleair Medicine & Moleculair Imaging, Volume 34,Supp 2, October 2007 ppS208

H. Sintzinger, N.Shengelia et al; Increased and oxidatively modified lipoprotein (a) may explain augumented atherogenicity in (latent) hypothyroidism.

Journal of Nucleair Medicin, Supplement 1 Volume 49, May 2008, pp241

 

    

                  

 

ზემოთ