გია ჩხაიძე

დაბადების თარიღი: 11.03.1962

ტელეფონი: 599271734; 2500 700

განათლება

2012.03.-----  კარლს შტორცის საერთაშორისო სასწავლო ცენტრიa - ,,caucasus,,/karl storz international training center/- ლაპაროსკოპიული ქირურგიის ბაზისური კურსი.

2009 ----- სამეცნიერო ხარისხი –სადოქტორო დისერტაცია თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი /აკადემიური დოქტორი მედიცინაში /

1993–1995 ----- კლინიკიური ორდინატურა ქირურგიაში. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი. ქირურგიულ სნეულებათა კათედრა სუბორდინატორთათვის, ქალაქის მე–4 კლინიკური საავადმყოფოს ბაზაზე.

1986-1987 ----- ინტერნატურა ქალაქის მე-4 კლინიკური საავადმყოფოს ბაზაზე.

1980–1986 ----- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი./ M.D. Diploma/

შრომითი საქმიანობა

2009 - დღემდე ----- ზოგადი ქირურგი. შ.პ.ს ,,ავერსის კლინიკის,, ქირურგიულ განყოფილებაში

2007–2012 ----- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივრსიტეტი. ქირურუგიული დეპარტამენტი. ურგენტული ქირურგიის მიმართულება.მოწვეული პედაგოგი.

1996–2008 -----  აკადემიკოს ე.ფიფია სახელობის კლინიკური საავადმყოფო,ზოგადი ქირურგი.

1991–1993-----  სამტრედიის რაიონული საავადმყოფოს მთავარი ექიმი. ამავე საავადმყოფოს ზოგადი ქირურგი.

1987–1990 ----- ზოგადი ქირურგი, ხობის რაიონული საავადმყოფო,ქირურგიული განყოფილება.

სერთიფიკატები/კვალიფიკაცია/ტრენინგები

1999 ----- სახელმწიფო სერთიფიკატი - ზოგადი ქირურგია.

2012 ----- სერთიფიკატი ლაპაროსკოპიული ქირურგიის ბაზისური კურსის გავლის შესახებ. კარლს შტორცის საერთაშორისო სასწავლო ცენტრიa - ,,caucasus,,/karl storz international training center/- ლაპაროსკოპიული ქირურგიის ბაზისური კურსი.

2012 ----- სახელმწიფო სერთიფიკატი - ნებადართული საექიმო სპეციალობა ლაპაროსკოპიული ქირურგია.

საზოგადოების, ასოციაცის, საბჭოს წევრობა

1999 ----- საქართველოს ექიმთა ასოციაციის წევრი

2000 ----- საქართველოს ქირურგთა ასოციაციის წევრი

2009 ----- საქართველოს ჰერნიოლოგთა ასოციაციის წევრი

გრანტები, პროექტები, სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა

2008 ----- 2-4 ოქტომბერი საქართველოს მცირე ინვაზიურ ქირურგთა ასოციაციის 1 კონგრესი.

2009  ----- 27–28 22–24 ნოემბერი , თბილისი საქართველო ევროპის ქირურგთა საზოგადოების მე–13 კონფერენცია . /სერტიფიკატი/

2012 ----- ნოემბერი.თურქეთი სტამბული. ევროპის ქირურგთა საზოგადოების მე–16 კონფერენცია. /სერტიფიკატი/

პუბლიკაციები

გამოქვეყნებული 20-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი.

უცხო ენები

რუსული ინგლისური

ზემოთ