ხათუნა კობახიძე

დაბადების თარიღი: 15.02.1959წ

დაბადების ადგილი: ქ.ქუთაისი

ტელეფონი: 599 14 04 54; 2500 700;

ელ ფოსტა: khatuna_kobakhidze@yahoo.com

განათლება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სამკურნალო ფაკულტეტი

შრომითი საქმიანობა
“მ. ასათიანის სახ. ფსიქიატრიის ს/კ ინსტიტუტი”

“ავერსი”-ს კლინიკა, ექიმი ფსიქიატრი


სერტიფიკატები/ კვალიფიკაცია/ საზოგადოების/ ასოციაციის, საბჭოს წევრი

სპეციალობა ფსიქიატრია

ა. ზურაბაშვილის სახ. ფსიქატრთა საზოგადოების წევრი

სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა

ფსიქიატრიის, ფსიქოფარმაკოლოგიის და ფსიქოთერაპიის მიმართულებით

უცხო ენები

რუსული

ზემოთ