თეიმურაზ გურჯიძე

ტელეფონი: 551 940 280; 2500 700 
ელ-ფოსტა: dr_gurjidze@mail.ru

დაბადების თარიღი: 14.03.1981წ

განათლება

პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგი

კვალიფიკაცია/ასპირანტურა

რუსეთის ქირურგიის სამეცნიერი კვლევითი ცენტრი – მოსკოვი, რუსეთი. აღდგენითი მიკროქირურგიის განყოფილება, პლასტიკური და ყბა-სახის ქირურგიის განყოფილება (12/2007წ. – 10/2010წ.)

ორდინატურა

რუსეთის ქირურგიის სამეცნიერი კვლევითი ცენტრი – მოსკოვი, რუსეთი. პლასტიკური და რეკონსტრუკციული მიკროქირურუგიის განყოფილება, აღდგენითი მიკროქირურგიის განყოფილება. (11/2005წ. – 11/2007წ.)

სამედიცინო სკოლა
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი – თბილისი, საქართველო. სამხედრო-სამედიცინო ფაკულტეტი. (09/1999-07/2005)

სამეცნიერო ხარისხი და დისერტაცია
2010წ - “Результаты лечения пациентов с мягкотканными дефектами дистальных отделов конечностей свободными микрохирургическими аутотрансплантатами” / რუსეთის ქირურგიის სამეცნიერი კვლევითი ცენტრი აღდგენითი მიკროქირურგიის განყოფილება. აკადემიური დოქტორი მედიცინაში

პროფესიული გამოცდილება

06.2012 - დღემდე ----- გადაუდებელი ქირურგიისა და ტრავმატოლოგიის ცენტრი - სისხლძარღვთა ქირურგიისა და გადაუდებელი მიკროქირურგიის განყოფილება, პლასტიკური და რეკონსტრუქციურლი ქირურგი, მტევნის ქირურგი.
05.2011 - დღემდე ----- შპს „ავერსის კლინიკა“ პლასტიკური და რეკონსტრუქციურლი ქირურგი, მტევნის ქირურგი.
01.2010 - 07.2010 ----- პლასტიკური ქირურგიის ინსტიტუტი (მოსკოვი ) პლასტიკური ქირურგი


კლინიკური ინტერესი
• მტევნის ქირურგია, მიკროქირურგია
• თავისუფალი აუტუტრანსტლანტატების გადანერგვა
• კიდურების რეკონსტრუქციული მიკროქირურგია
• მწვავე დამწვრობითი დაზიანების ქირურგია
• დამწვრობის შემდგომი დაზიანებების ქირურგია
• პლასტიკა ადგილობრივი ლოსკუტებით
• სახის კოსმეტიკური ქირურუგია
• რინოსეპტოპლასტიკა
• აბდომინოპლასტიკა
• ლიპოსაკცია
• ძუძუს პლასტიკა
• ლიპოფილინგი
• მინიინვაზიური სახის ქირურგია «APთOშ – ის» მეთოდით

ექსპერიმენტი

რუსეთის ქირურგიის სამეცნიერი კვლევითი ცენტრი ქირურგიული ექსპერიმენტების განყოფილება (02/2006 – 03/2010წწ.)
ქალაქ მოსკოვის #2 მორგი (02/2006 – 03/2010წწ.)

ტრეინინგ კურსები

• მაგდებურგის საუნივერსიტეტო კლინიკა, პლასტიკური რეკონსტრუქციული და მტევნის ქირურგიის განყოფილება - პრაქტიკული კურსი - გერმანია, მაგდებურგი 03-07/03/2014წ
• პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგიის მეცხრე ინტენსიური კურსი – სახის და სარძევე ჯირკვლების ლიგატურული ქირურგია. სახის და სარძევე ჯირკვლების ინვოლუციური ცვლილებების ქირურგია – მოსკოვი, რუსეთი 17–18/05/2006წ.
• პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგიის მეათე ინტენსიური კურსი – ლიპოსაქცია, ლიპოფილინგი – მოსკოვი, რუსეთი 07–08/02/2007წ.
• პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგიის მეთერტმეტე ინტენსიური კურსი – გამაახალგაზრდავებელი ოპერაციები სახეზე და კისერზე. სარძევე ჯირკვლების ენდოპროტეზირება. ერთმომენტიანი მასტოპექსია და ენდოპროტეზირება. კაფსულარული კონტრაქტურა – მოსკოვი, რუსეთი 21–22/06/2007წ.
• პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგიის მეთორმეტე ინტენსიური კურსი – ლიპოფილინგი, ლიპოშიფტინგი, შ–ლიფტინგი, მინი ლიფტინგი, სახის შუა ზონის – მოსკოვი, რუსეთი 14–15/05/2008წ.
• მცირეინვაზიური “APTOS” მეთოდების ინტენსიური კურსი – მოსკოვი, რუსეთი 16/05/2008წ.
• პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგიის მეცამეტე ინტენსიური კურსი – სარძევე ჯირკვლების ენდოპროტეზირება, მასტოპექსია, რედუქციული მამოპლასტიკა. სარძევე ჯირკვლების რეკონსტრუქცია (ექსპანდერები, იმპლანტები, ქსოვილოვანი ლოსკუტები). გაცხიმოვნების კომპლექსური მკურნალობა, აბდომინოპლასტიკა, ბოდილიფთინგი, ბაძაყების რბილი ქსოვილების დაჭიმვა, ბრახიოპლასტიკა – მოსკოვი, რუსეთი 11–12/02/2009წ.
• ჰაჯეტეპეს უნივერსიტეტის კლინიკა, პლასტიკური ქირურგიის განყოფილება - ანკარა, თურქეთი (08/2002 – 09/2002წ და 08/2003 – 09/2003წ)
• პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგიის მეთოთხმეტე ინტენსიური კურსი – სარძევე ჯირკვლების რეკონსტრუქცია – მოსკოვი, რუსეთი 11–12/02/2010წ.
• “eskulap academia” მიკროქირურგია თეორია და პრაკტიკა – მოსკოვი, რუსეთი 13–14/02/2010წ.
• ჰაჯეტეპეს უნივერსიტეტის კლინიკა, პლასტიკური ქირურგიის განყოფილება - ანკარა, თურქეთი (08/2002 – 09/2002წ და 08/2003 – 09/2003წ)

კონფერენციები

IV პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია - ბაკურიანი, საქართველო. 14 – 23.02/2014 მომხსენებელი
თბილისის I, II, და IV საერთასშორისო კონგრესები პლასტიკურ, ესთეტიკურ ქირურგიასა და კოსმეტოლოგიაში მესამე საერთასშორისო პლასტიკური ქირურგიის კონგრესი სომხეთში – თბილისი, საქართველო 08–10/07/2010წ, 06-08/07/2007, 04-05/07/2008. მომხსენებლი

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოება, ევროპის მედიკოს სტუდენტთა ასოციაცია (EMშA-Gეორგია), – თბილისი, საქართველო (06/2003, 06/2005) მომხსენებელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები

1. Использование реваскуляризируемых микрохирургических аутотрансплантатов в лечении больных с мягкоткаными дефектами дистальных отделов конечностей. II международный конгресс пластический, реконструктивной, эстетической хирургии и косметологии. Авторы: Е.И. Трофимов, Т.Ю. Гурджидзе, Д.М. Саратовцев – 2008 год.
2. Опыт микрохирургической аутотрансплантации при закрытый обширных дефектов и деформации грудной клетки. II международный конгресс пластический, реконструктивной, эстетической хирургии и косметологии. Тбилиси, Грузия. Авторы: Е.И. Трофимов, А.А. Алиев, Т.Ю. Гурджидзе – 2008 год.
3. Использование аутотрансплантатов с осевым кровообращением в реконструкции молочных желез. Анналы пластической, реконструктивной и эстетической микрохирургии. «Приложение». Авторы: Е.И. Трофимов, А.А. Алиев, Т.Ю. Гурджидзе – 2008 год.
4. Закрытие мягкотканных дефектов дистальных отделов конечностей свободными микрохирургическими аутотрансплантатами. Анналы пластической, реконструктивной и эстетической микрохирургии. «Приложение». Авторы: Е.И. Трофимов, Т.Ю. Гурджидзе, Д.М. Саратовцев, А.А. Алиев – 2008 год.
5. Применение микрохиругических ауто трансплантатов в лечении больных с обширными мягкотканными дефектами дистальных отделов верхних конечностей. Международный конгресс по Пластической и Реконструктивной, Эстетической хирургии – Ереван. Медицинский вестник «Эребуни» № 3(39). Авторы: Т.Ю. Гурджидзе, Г.Р. Мехтиханова, А.И. Христенко –2009.
6. Устранение дефектов мягких тканей голени с тампонадой остеомиелитической полости свободным реваскуляризированным комбинированным аутотрансплантатом. Хирург. Научно-практический журнал 12/2009. Авторы: Н.О. Миланов, А.С. Зелянин, Е.И. Трофимов, С.А. Леонов, В.В. Филиппов, П.Е. Елдзаров, Н.А. Суворов. Т.Ю. Гурджидзе – 2009 год.
7. Устранение мягкотканных дефектов и рубцовых деформаций дистальных отделов конечностей свободными микрохирургическими аутотрансплантатами. Анналы пластической, реконструктивной и эстетической микрохирургии – № 2. Авторы: Е.И. Трофимов, Т.Ю. Гурджидзе, Н.А. Суворов, Г.Р. Мехтиханова – 2010 год
8. Результаты лечения пациентов с мягкотканными дефектами кисти и области лучезапястного сустава свободными микрохирургическими аутотрансплантатами. IV международный конгресс по пластический, реконструктивной, эстетической хирургии и дерматокосметологии, III конгресс пластических хирургов Армении. Авторы: Е.И. Трофимов, Т.Ю. Гурджидзе, Г.Р. Мехтиханова – 2010 год.
9. Микрохирургическая аутотрансплантация тканей в закрытии дефектов покровных тканей кисти. Анналы пластической, реконструктивной и эстетической микрохирургии – № 4. Авторы: Е.И. Трофимов, Г.Р. Мехтиханова, Т.Ю. Гурджидзе – 2010 год. (сдана в печати).
10. ენდოთელინმარელაქსილირებელი სისტემის და ბარორეფლექსის ფუნქციის ფარმაკოლოგიური ანალიზი ემოციური სტრესის დროს ნორმოPდა ჰიპერტენზირებულ ვირთაგვებში _ ევროპის მედიკოს სტუდენტთა ასოციაციის (EMSA) ეგიდით მიმდინარე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების LXVIII სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა მასალები, ავტორები: გ. გორგასლიძე, თ. გურჯიძე, ნ. ონაშვილი _ 2005;
11. ნოციცეპტურ იმპულსაციასა და სისხლის მიმოწცევის ბარორეფლექტორულ რეგულაციაზე კლონიდინის ქრონოფარმაკოლოგიური მოქმედების ექსპერიმენტული ანალიზი _ ევროპის მედიკოს სტუდენტთა ასოციაციის (EMSA) ეგიდით მიმდინარე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების LXVI სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა მასალები; ავტორები: ნ. ონაშვილი, თ. გურჯიძე, ი. ბეგაშვილი _ 2003 წელი;
12. ბატალიონის სამედიცინო უზრუნველყოფის ორგანიზაცია NATO-ს ქვეყნებში, საქართველოში, რუსეთსა და ყოფილ საბჭოთა კავშირში (ლიტერატურული მიმოხილვა) _ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამხედრო-სამედიცინო ფაკულტეტის ინტერნეტ საიტი, ავტორები: თ. გურჯიძე, ნ. ონაშვილი _ 2002 წელი;


უცხო ენები

ინგლისური, რუსული.

ზემოთ