თამარ ობგაიძე

დაბადების თარიღი: 21.04.1966წ

დაბადების ადგილი: ქ.თბილისი

ტელეფონი:  2500 700; 

ელ-ფოსტა: tamar.obgaidze@aversi.ge

განათლება

1985-1991 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, პედიატრიული ფაკულტეტი 

1991-1992 - ინტერნატურის კურსი, თბილისი, ბავშვთა მე-3 კლინიკური საავადმყოფო 

შრომითი საქმიანობა

1992 – 2007 - მ. გურამიშვილის სახ. პედიატრიული კლინიკა, პედიატრი

2002-2005 - კლინიკურ-დიაგნოსტიკური ცენტრი "ჯანმრთელი ოჯახი". პედიატრი


1994 – 2007 - ქ. თბილისის სამედიცინო კოლეჯი “არგო” – პედაგოგი

2007 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ზოგადი პედიატრიის მიმართულება - უფროსი პედაგოგი

2007-2008 - დ. ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი - პედიატრი, დირექტორის მოადგილე სამკურნალო დარგში.

2008 - დღემდე - “ავერსის კლინიკის” პედიატრიული სამსახურის უფროსი. კლინიკის ეთიკის კომიისის თავმჯდომარე. 

სერთიფიკატები/ კვალიფიკაცია/ ტრენინგები

აკადემიური დოქტორი მედიცინაში

2006 - დისერტაცია თემაზე - "ზოგიერთი მეტაბოლური და ინტერფერონული პარამეტრი ობსტრუქციით მიმდინარე მწვავე რესპირაციული ინფექციების დროს ბავშვებში" 

1996 - რესპირაციული და დიარეული დაავადებების მართვა, UNICEF, თბილისი 

1998 - ლაქტაციის მენეჯმენტის კურსი UNICEF, თბილისი

2001 - ახალშობილთა რეანიმაცია AIHA, თბილისი 

2002 - ბავშვთა უფლებათა დაცვის ძირითადი პრინციპები UNICEF, თბილისი

2003 - "ბავშვთა ასაკის დაავადებათა ინტეგრირებული მართვა" კურსი ტრენერებისათვის, UNICEF, თბილისი 

2002 - „ანტიჰომოტოქსიური თერაპიის პერსპექტივები თანამედროვე მედიცინაში“. სამეცნიერო-პრაქტიკული სიმპოზიუმი. თბილისი

2005 - რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და ოჯახის დაგეგმვა JSI, თბილისი 

2006 - საქმიან ქალთა ლიდერობის პროგრამა GAMarketing, TAM.Bas, კავკასიის ბიზნესის სკოლა, თბილისი 

2007 - საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის I საერთაშორისო კონგრესი, თბილისი 

2006 - წითელა, წითურა, ყბაყურა – ეპიდემიოლოგია, დიაგნოსტიკა, გართულებები, მკურნალობა, პრევენცია და მართვა. USDA, VRF-Georgia, UNICEF, 

2010 - CauCar Anti-Infective Meeting, Istanbul, Tukey, 20-21 feb, 

2013 - სკოლამდელი ასაკის ბავშვის განვითარების სკრინინგული შეფასება. USAID/გეორგია, საქართველოს აუტიზმის საზოგადოება; სბნნა. თბილისი, 

2013 - Good Clinical Practice and Investigator Responsibilitis (version# August 2013) by GSK. Tbilisi. 13 Nov 

2014 - Sleep Training Summer school – Advancing the understanding of the basics of sleep sciaence and sleep medicine. – Ilia State University; Swiss National Foundation. Chakvi, 

საზოგადოების, ასოციაცის, საბჭოს წევრობა

საქართველოს პედიატრიული საზოგადოება

საქართველოს რესპირაციული ასოციაცია

ევროპის რესპირაციული საზოგადოება

გრანტები, პროექტები, სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა

2001 - რესპირაციული და დიარეული დაავადებების მართვა, ტრენერი
თბილისი 

2003, 2004, 2006 - ბავშვთა ასაკის დაავადებათა ინტეგრირებული მართვა. WHO/Georgia, GCMI, UNICEF ტრენერი ქ. ზუგდიდი, ქ. რუსთავი

2006 - ბავშვთა ჯანსაღი კვება ტრენერი ქ.რუსთავი

2006 - მწვავე რესპირაციული ინფექციების მართვისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები ტრენერი ქ.თბილისი

2007 - სასწავლო კურიკულუმი ოჯახის დაგეგმვაში პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ექიმებისათვის. USDA ტრენერი თბილისი

2007, 2008 - ჯანმრთელი დროული ახალშობილის მოვლა. Oxford Policy Managment  ტრენერი ქ. ბათუმი, ქ. ქობულეთი


პუბლიკაციები

15 სამეცნიერო შრომა

უცხო ენები

რუსული, ინგლისური.

ზემოთ