ეკატერინე გაფრინდაშვილი

დაბადების თარიღი: 26.04.1967

ტელეფონი: 599 19 11 79; 2500 700

ელ-ფოსტა: ekagap@hotmail.con

სპეციალობა: ჰემატოლოგია, მედიცინის დოქტორი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული 

განათლება

1984-1990 ----- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი წარჩინებით.

1990-1991 ----- ინტერნატურის კურსი თსსუ ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფოს ბაზაზე.

1996 ----- კვალიფიკაციის ამაღლება ჰემატოლოგიასა და ტრანსფუზიოლოგიაში თბილისის დიპლომის შედმგომი განათლების სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიაში.

2001 ----- კვალიფიკაციის ამაღლება ჰემატოლოგიასა და ტრანსფუზიოლოგიაში თბილისის დიპლომის შედმგომი განათლების სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიაში.

2002 ----- ლიცენზირება ჰემატოლოგიაში.

2003 ----- კვალიფიკაციის ამაღლება ჰემატოლოგიაში. რუსეთის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ჰემატოლოგიის სამეცნიერო ცენტრში.

2006 ----- BLS, ALS, BTLS & ATLS პროგრამებით გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სასწავლო კურსი. საქართველოს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სასწავლო ცენტრი, თბილისი

2006 ----- კვალიფიკაციის ამაღლება კლინიკურ ტრანსფუზიოლოგიაში ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის ს/კ ინსტიტუტში.

 

სამეცნიერო ხარისხი

1998 ----- მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი

შრომითი საქმიანობა

1991 ----- დღემდე სს ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი, თერაპიული განყოფილების ორდინატორი.

2001 ----- დღემდე აკად. ღუდუშაურის სახელობის ნაციონალური სამედიცინო ცენტრის კატასტროფის მედიცინის სამსახურის კონსულტანტი-ჰემატოლოგი.

2013 - დღემდე ----- ,,ავერსის კლინიკა" , ექიმი - ჰემატოლოგი

ტრეინინგები

2001 თებერვალი ----- „აივ ინფექცია/შიდსი“-ის სასწავლო კურსი. თბილისი.

2001 სექტემბერი -----  კურსი: „კიბოს ეპიდემიოლოგიური კვლევის და სამედიცინო სტატისტიკის თანამედროვე მეთოდები“. თბილისი.

2002 ნოემბერი ----- “TRAIN-THE-TREINERS COURSE ON MEDICAL EDUCATION FOR RADIOATION EMERGENCIES PREPAREDNESS”. IAEA. Tbilisi.

2003 აპრილი -----  კურსი: „Новое в гематологии, трансфузиологии и лучевой терапии“, მოსკოვი.

2003 მაისი ----- საქართველოს ექიმთა კონგრესის უსგ კურსი „ტრანსფუზიოლოგიის აქტუალური საკითხები“. თბილისი.

2004 აპრილი ----- კურსი: „Клиническая гематология и трансфузиология“. მოსკოვი.

2004 მაისი -----  უსგ კურსი „ტრანსფუზიოლოგიის აქტუალური საკითხები.“თბილისი.

2005 მაისი ----- უსგ კურსი „კლინიკური ტრანსფუზიოლოგიის საკითხები“. თბილისი.

2005 ივლისი -----  უსგ კურსი „კლინიკური ჰემატოლოგია პრაქტიკოს ექიმთათვის“. თბილისი

2006 აპრილი ----- უსგ კურსი „გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება ჰოსპიტალამდელ ეტაპზე“. თბილისი

2006 აპრილი ----- კურსი: „Клиническая гематология и трансфузиология“. მოსკოვი.

2006 სექტემებრი ----- უსგ კურსი „მოსახლეობის კიბოთი ავადობის და კვდომის პრევენცია“. თბილისი.

2006 ოქტომბერი -----  უსგ კურსი „რკინადეფიციტური ანემიის გავრცელების და მიმდინარეობის თავისებურებები საქართველოში, კლინიკა,დიაგნისტიკა და მკურნალობა“. თბილისი.

კონფერენციები

 

2003 იანვარი -----  „Лейкозы и лимфомы. Лечение и фундаментальные исследования“. XXIII საერთაშორისო ჰემატოლოგიური სკოლა. მოსკოვი.

2003 ივლისი -----  ტრანსფუზიოლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაციის VIII ევროპული კონგრესი, სტამბოლი.

პუბლიკაციები

დისერტაცია მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად და 7 სამეცნიერო პუბლიკაცია.

 

უცხო ენები:

რუსული, ინგლისური

კომპიუტერთან მუშაობის უნარ-ჩვევები 

Windows, MS Office (word, Excel), Internet.

ზემოთ