ვლადიმერ ბალიაშვილი

დაბადების თარიღი: 25.10.1978წ

დაბადების ადგილი: ქ.თბილისი

ტელეფონები: 2500 700; 593 606 895

ელ-ფოსტა: ladobali@hotmail.com

განათლება

1995-2002 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მდიცინის ფაკულტეტი, ზოგადი პროფილის ექიმი – მკურნალი.

2002-2004 - სტუდენტთა და განათლების მუშაკთა სამკურნალო-პროფილაქტიკური ცენტრი, უმცროსი ექიმი-ოფთალმოლოგი.

2004-2007 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის თვალის სნეულებათა კათედრის დოქტორანტი, სპეციალობით “თვალის სნეულებანი”.

10.12.2007 -  დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებელი დისერტაცია _ “თვალის წვეთები _ ”დავიკოლის” ფარმაკოკინეტიკის, ანტიოქსიდანტური დაზოგადტოქსიური თვისებების ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები”

შრომითი საქმიანობა

2008-2011 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ა. ალადაშვილის სახ. საუნივერსიტეტოკლინიკის თვალის სნეულებათა დეპარტამენტის ოფთალმოლოგი.

2009 - დღემდე -  შპს “ავერსის კლინიკის” ოფთალმოლოგი.

სერთიფიკატები/ კვალიფიკაცია/ ტრენინგები

ღია სამედიცინო ინსტიტუტისა და ამერიკულ-ავსტრიული ფონდის (OMI/AAF) “ფელოუშიპის” პროგრამით გათვალისწინებული სემინარი ოფთალმოლოგიაში - 11-19აპრილი (2009 წ.), ზალცბურგი, ავსტრია.

ამერიკულ ავსტრიული ფონდის “ფელოუშიპი” ვენის ჰითცინგის კლინიკის ოფთალმოლოგიურ დეპარტამენტში,პროგრამის დასახელება “კატარაქტის ქირურგია დაკერატოპლასტიკა”, 30.11.2009 – 18.12.2009, ვენა, ავსტრია.

ვენის კლინიკური კვლევების სკოლის სემინარი “როგორ ვაწარმოოთ კლინიკური კვლევები”, 15.12.2009, ვენა, ავსტრია.

ამერიკულ ავსტრიული ფონდის “ფელოუშიპი” ვენის სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკის ოფთალმოლოგიურ დეპარტამენტში, პროგრამის დასახელება “ფერადი გარსისსრული რეკონსტრუქცია და კერატოპლასტიკა”, 06.06.2011 – 01.07.2011, ვენა, ავსტრია.

ვენის კლინიკური კვლევების სკოლის სემინარი“კლინიკური კვლევები”, 20.06.2011, ვენა, ავსტრია.

ვენის კლინიკური კვლევების სკოლის კურსი “კლინიკურიკვლევები”, 21.06-22.06.2011, ვენა, ავსტრია.

საზოგადოების, ასოციაცის, საბჭოს წევრობა

საქართველოს ოფთალმოლოგთა საზოგადოების წევრი.

გრანტები, პროექტები, სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა

გრანტი: საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი2006-2008 წ. პროექტის დასახელება: ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების გამოყენებით თვალის ფსკერის პათოლოგიების სამკურნალო ბუნებრივ ფენოლურ ნაერთთა პროლონგირებული მიწოდების ახალი წამალთ ფორმების შემუშავება

გამოგონება (თანაავტორი): “ქაფისებრი კომპოზიციის გამოყენება თვალის ევისცერაციის შემდეგ ღრუს შესავსებად” (P 4409). პატენტფლობელები და ავტორები: დ. შენგელია, ნ.კარანაძე, ქ. ტყებუჩავა, ვ. ბალიაშვილი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრ –საქპატენტი. ძალაშია 2006 10. 26 – დან.

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს ფილატოვის დაბადების 130 წლისთავისადმი. 2005 ოდესა, უკრაინა.

აზერბაჯანის ახალგაზრდა ოფთალმოლოგთა I შეკრება თემა_ “ანტიოქსიდანტური თვალის წვეთების “დავიკოლის”ექსპერიმენტული კვლევა”, 2007 წ. ბაქო, აზერბაჯანი.

ღია სამედიცინო ინსტიტუტისა და ამერიკულ-ავსტრიული ფონდის (OMI/AAF) “ფელოუშიპის” პროგრამით გათვალისწინებული სემინარი ოფთალმოლოგიაში - 11-19აპრილი (2009 წ.), ზალცბურგი, ავსტრია.

თბილისის საერთაშორისო ოფთალომოლოგიური კონფერენცია, 27.11.2010, თბილისი, საქართველო.

პუბლიკაციები

1. “მხედველობის ნერვის გლაუკომატოზური ატროფიის მკურნალობა” ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, დ.შენგელია, ნ,კარანაძე, მ. ჩიქოვანი, თ. გაბაშვილი, ვ.ბალიაშვილი, მ. ჭავჭანიძე. 2005/ #1 (20), გვ- 44-47.

2. “მელიტირებული სკლერის ჰისტომორფოლოგიური და ელექტროპარამაგნიტული რეზონანსული სპექტროსკოპიის კვლევის შედეგები” დ. შენგელია, ნ. კარანაძე, ე. ხომერიკი, ვ.ბალიაშვილი.2005/ #5(24). გვ. 52-54.

3. “პრეპარატ “დავიკოლის” ფარმაკოკინეტიკის შესწავლა დროითი პარამეტრების გათვალისწინებით”. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კრებული2005/2006. ტომი XLI, გვ.264-266. დ. შენგელია, ა. ბაკურიძე, ნ.კარანაძე, ლ. მიქაია, ვ. ბალიაშვილი, ი. მაისურაძე, თ.იმერლიშვილი.

4. “მხედველობის ნერვის პირველადი ატროფიის მკურნალობა მელიტირებული ამნიონით” თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კრებული, ტომიXLI, 2005/2006. გვ. 267-268. დ. შენგელია, მ. ჩიქოვანი, ვ.ბალიაშვილი, ქ. ტყებუჩავა.

5. “ანტიოქსიდანტების გამოყენება ოფთალმოლოგიაში.”,ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, 2006, #8 (33), გვ . 26-28., დ. შენგელია, ნ. კარანაძე, ვ. ბალიაშვილი.

6. “პრეპარატ “დავიკოლის” ზოგად ტოქსიური მოქმედების შესწავალა ექსპერიმენტში”, Georgian Medical News, #4(145),აპრილი 2007, გვ.88-90., დ. შენგელია, ა. ბაკურიძე, ნ. კარანაძე,ლ. მიქაია, ვ. ბალიაშვილი.

7. ქაფისებრი კომპოზიციის (პენოგელის) გამოყენება თვალის ევისცერაციის შემდეგ ღრუს შესავსებად. “თსსუ-ის სამეცნიერო შრომათა კრებული XLII 2007/2008, გვ.- 186-188, დ. შენგელია,ნ. კარანაძე, ვ. ბალიაშვილი, ქ. ტყებუჩავა.

8. წყალწყალა ნამის ანტიოქსიდანტური აქტივობის კვლევა“დავიკოლის” ინსტილაციისას, “თსსუ-ისსამეცნიერო შრომათა კრებული XLII 2007/2008, გვ.- 188- 190, დ. შენგელია, ა.ბაკურიძე, ნ. კარანაძე, ვ. ბალიაშვილი, დ. ბეროშვილი,მ.ჯოხაძე

9. “მედიკამენტების კონტროლირებადი მიწოდების სისტემა ოფთალმოლოგიაში”, თანამედროვე მედიცინა, დ. შენგელია, ა.ბაკურიძე, გ. წითლანაძე, ნ. კარანაძე, ვ. ბალიაშვილი, დ.ბეროშვილი, გ. მიკაია, ნ. ქებაძე, ი. თოდუა. #8, 2009, გვ.: 47-50.

უცხო ენები

ინგლისური, რუსული, გერმანული.

ზემოთ