თერაპია/საოჯახო მედიცინა

თერაპია/საოჯახო მედიცინა

,,ავერსის კლინიკაში'' შეგიძლიათ ჩაიტაროთ ჯახის ექიმის/თერაპევტის კონსულტაცია.

 

 

 

ზემოთ