ნევროლოგია

ნევროლოგია

,,ავერსის კლინიკაში'' შეგიძლიათ ჩაიტაროთ მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ექიმების კონსულტაცია ნერვული სისტემის ნებისმიერი პათოლოგიების დროს. ამასთანავე ჩაიტაროთ ელექტროენცეფალოგრაფია და ელექტრონეირომიოგრაფია.

 

 

 

ზემოთ