ტენდერი

შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს რადიოტალღური დანის და

მასთან ინტეგრირებული საინფუზიო ტუმბოს  შესყიდვის მიზნით

 

 

 

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი №1

იხილეთ დანართი №2

იხილეთ დანართი №3


 

ზემოთ