ტენდერი

შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს 1 ც. მექანოთერაპიის  აპარატის - ზედა და ქვედა კიდურების სარეაბილიტაციო დანადგარის შესყიდვის  თაობაზე 

 

იხილეთ განცხადება

იხილეთ დანართი №1

იხილეთ დანართი №2

იხილეთ დანართი №3

 

ზემოთ